Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

1η ανακοίνωση του 14ου Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας"


1η Ανακοίνωση Συνεδρίου
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της Καινοτομίας»
Ο Επιστημονικός Σύλλογος "Νέος Παιδαγωγός" καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για κατάθεση εργασιών τους - για συμμετοχή (μετά από κρίση) στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο, "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της Καινοτομίας" – που θα γίνει στις 10 & 11 Νοεμβρίου 2018, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στην Καλλιθέα (Λ. Ελ Βενιζέλου 70).
1. Στόχοι του Συνεδρίου:
Η παρουσίαση σύγχρονων & καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και της εισαγωγής της εκπαιδευτικής καινοτομίας, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. και την εκπαιδευτική καινοτομία.


2. Ποιους αφορά:
 • Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη
 • Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
 • Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
 • Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και την εκπαιδευτική καινοτομία και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση
3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν:
Από την Επιστημονική Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων) και την Επιτροπή Κριτών (Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων). Στους εγκεκριμένους εισηγητές θα χορηγηθούν οι ανάλογες βεβαιώσεις εισηγητή/δημοσίευσης.
4. Θεματολογία συνεδρίου:
Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 16 θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια.
Θεματικές περιοχές συνεδρίου 2018
01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
02.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια/Καλές πρακτικές, με χρήση Τ.Π.Ε. ή με χρήση Καινοτομίας (Διδακτικά σενάρια, Διδακτικές προτάσεις, Καινοτόμες δράσεις, Καλές πρακτικές)
03.Θ.Ε. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
04.Θ.Ε. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
05.Θ.Ε. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
06.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό λογισμικό (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις, Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού)
07.Θ.Ε. Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
08.Θ.Ε. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε. (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
09.Θ.Ε. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
10.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
11.Θ.Ε. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
12.Θ.Ε. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Εισηγήσεις, ανακοινώσεις)
13.Θ.Ε. Διά Βίου μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
14.Θ.Ε. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
15.Θ.Ε. Γραμματισμός, Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. (Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις)
16.Θ.Ε. Άλλα θέματα (δεν αναφέρονται πριν αλλά σχετίζονται με την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας στην εκπαίδευση - Εισηγήσεις, Σύντομες Ανακοινώσεις, καινοτόμες δράσεις, καλές πρακτικές)
17.Θ.Ε.  Συζητήσεις "Στρογγυλής Τράπεζας"
Η αναλυτική περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων είναι αναρτημένη στη διεύθυνση:

5. Επιζητούμενες εργασίες:
 • Συμμετοχή με φυσική παρουσία του εισηγητή
 • Εισηγήσεις
 • Σύντομες ανακοινώσεις
 • Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Διδακτικές Προτάσεις/Διδακτικά σενάρια/Καλές Πρακτικές
 • Συμμετοχή του εισηγητή από απόσταση
 • Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις
 • Ηλεκτρονικές Σύντομες Ανακοινώσεις
 • Ηλεκτρονικά Διδακτικά σενάρια/Διδακτικές προτάσεις/Καλές πρακτικές
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:
Ως  1 Σεπτεμβρίου 2018: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄ κρίση.
10 & 11 Νοεμβρίου 2018 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας και άλλες πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio.edu.gr .
Αθήνα, 6 Μαΐου 2018

Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Συνεδρίου: «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»
http://lifelonglearning.gr  - http://synedrio.edu.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.