Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης( Διευθυντές ΙΕΚ, ΚΕΚ)
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της  επαγγελματικής εκπαίδευσης , ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Διάρκεια:300 ώρες με 120 ώρες διά ζώσης διδασκαλία - 120 ώρες εξ αποστάσεως
60 ώρες παρουσίαση εργασιών και εκπόνηση εργασίας
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου:1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα (Σάββατο 10:00- 15:00, Κυριακή 10:00- 15:00)

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο2017.

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα ,Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από Κρατικό ΠανεπιστήμιοκαιαπότηνΈνωσηΕλλήνωνΦυσικών.
Θεματικές Ενότητες

 • Επαγγελματική Εκπαίδευση – Επαγγελματική Κατάρτιση : Έννοιες –Σκοποί
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση -Θεσμικό Πλαίσιο-Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Αρχική επαγγελματική κατάρτιση -Θεσμικό Πλαίσιο-Φορείς Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση -Θεσμικό Πλαίσιο-Φορείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας.
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-Θεσμικό Πλαίσιο-Επίπεδα.
 • Αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Επαγγελματικά περιγράμματα. Προσόντα.
 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός- Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων Κατάρτισης.
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευσηκαικατάρτιση. Η περίπτωση της μαθητείας.
 • Βασικές Αρχές διδασκαλίας
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Αξιολόγηση- Αυτοαξιολόγηση – Δια βίου Μάθηση και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση -

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
 • κα Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 2103635701, 6936004508 (καθημερινές 15:00-19:00)
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) σταeefdia@yahoo.gr Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.