Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Έγκριση εκπ. προγραμμάτων του Ιδρύματος "Αικατερίνη Λασκαρίδη" για το σχολικό έτος 2016-17

Σας ενημερώνουμε ότι, το Ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη» υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολικό έτος 2016-2017, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των δημοσίων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας και τα οποία κρίνονται παιδαγωγικά κατάλληλα, σύμφωνα με το με αρ. 38/ 22-09-2016 Πρακτικό του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
Η έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει οριστεί για την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016. Οι σχολικές μονάδες, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 10 Οκτωβρίου 2016. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, κα Καλή Κυπαρίσση (τηλ. επικοινωνίας : 210-4297540-1-2, fax : 210 4296024, ηλεκτρονική δ/νση: info@laskaridou.gr, ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr).
Επισημαίνεται ότι, οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, σύμφωνα με τα εδαφ. α2 και γ, της παρ. 3, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α) και πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του διδακτικού προσωπικού.
Όλα τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν, όπως περιγράφεται και στο συνημμένο έγγραφο του Ιδρύματος. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης στις εκδηλώσεις και επισκέψεις που πραγματοποιούνται είναι προαιρετική και ότι κανενός είδους υλικό (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) δεν διανέμεται στους μαθητές.


Συν. : είκοσι εννέα (29) σελίδες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.