Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 05/09/2016

ΘΕΜΑ: «Δουλεύοντας για
ένα Σχολείο της Κοινότητας,
Ελεύθερο, Ανοιχτό και Συνεργατικό»

Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο –
Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας»

Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων
με την Παιδαγωγική Freinet
http://diktyofreinetgr.wix.com/diktyofreinetΩΡΑ
ΘΕΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
08.30- 08.45
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
08.45- 09.00
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
09.00- 10.00
Προβολή της γαλλικής ταινίας της Delphine Pincon, «Η μάθηση είναι ιερή! Στα πρώτα βήματα μιας τάξης Freinet» (2014).

10.00- 10.30
ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
10.30- 11.00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.00- 13.00         ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΟΜΑΔΕΣ
1ο Εργαστήριο
«Συνεργατική τάξη»
Στέλλα Μπαδικιάν
 2ο Εργαστήριο

«Τα μικρά βιβλία με τις τεχνικές του  Freinet»
Σοφία Λάχλου
 3ο Εργαστήριο

«Τι νέα; Δουλεύοντας μια τεχνική του Freinet»
Χάρης Παπαδόπουλος  
 4ο Εργαστήριο

«Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στα δικαιώματά τους»
Γιώργος Μόσχος 

  5ο Εργαστήριο

«Βάζοντας την βιβλιοθήκη των παιδιών στην τάξη και το σχολείο» 
Μπάμπης Μπαλτάς 
13.00-13.30                    
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13.30-14.00                    
Κλείσιμο- εισήγηση:  «Τα δικαιώματα του παιδιού στην παιδαγωγική του Janusz Korczak» 
Φωτεινή Παπαρήγα


ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 1ο Εργαστήριο
Θέμα: «Συνεργατική τάξη»
Εισηγήτρια: Στέλλα Μπαδικιάν
Η συνεργατική τάξη, όπως την αντιλαμβανόταν ο Célestin Freinet, αφορά πρωτίστως το να μαθαίνει κανείς μαζί, το να ζει κανείς μαζί. Το να ζει κανείς μαζί συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία μάθησης. Σύμφωνα με τον Edgar Morin, σύνδεση των γνώσεων σημαίνει «να μπορεί κάποιος να διακρίνει τις νέες συνδέσεις». Αυτό απαιτεί πνεύμα ανήσυχο, τολμηρό, δημιουργικό και καινοτόμο. Αυτό απαιτεί επίσης ενσωμάτωση της διαδικασίας που οδηγεί στην κατανόηση και  εφαρμογή του νοήματος, αυτό δηλαδή που ο Freinet ονομάζει «κριτική ανάλυση της πραγματικότητας», η οποία περνάει από «πειραματικό ψηλάφισμα» κάθε βήμα της έρευνας.  Η μετάβαση στη συνεργατική τάξη, στην αυλή  κι από αυτήν στο σχολείο τη κοινότητας είναι το θέμα του εργαστηρίου.

2ο Εργαστήριο
Θέμα: «Τα μικρά βιβλία με τις τεχνικές του  Freinet»
Εισηγήτρια: Σοφία Λάχλου 
Οι μαθητές με ένα απλό χαρτί Α4 παράγουν σε πολλά αντίτυπα μικρά 8σέλιδα βιβλιαράκια για να διαβαστούν από τους συμμαθητές τους, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και από άλλες ομάδες συνομήλικων άλλων τάξεων. Οι μαθητές αυτενεργούν, ερευνούν και συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα έργο που θα δημοσιευτεί - που απευθύνεται σε πραγματικό κοινό. Το «Μικρό Βιβλίο» είναι μια δημιουργική εργασία, κατά την οποία οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές) με φυσικό και βιωματικό τρόπο διότι μαθαίνουν μέσα από τα ίδια τους τα έργα, κατανοούν τι μαθαίνουν και γιατί το μαθαίνουν. [www. mikra – vivlia.weebly.com]

3ο Εργαστήριο
Θέμα: «Τι νέα; Δουλεύοντας μια τεχνική του Freinet»
Εισηγητής: Χάρης Παπαδόπουλος  
Πρόκειται για μια τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται πολύ στο δημοτικό σχολείο. Η ονομασία «Τι νέα;» προέρχεται από τη θεσμική παιδαγωγική. Η τεχνική αυτή, λοιπόν, αποτελεί μία από τις θεσμοθετημένες στιγμές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα παιδιά μεταφέρουν στην τάξη ό,τι τους συμβαίνει έξω από αυτή. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα πλαίσιο ελεύθερου λόγου, στο οποίο θα μπορεί το καθένα να λέει αυτό που το απασχολεί και παράλληλα να γίνει κατανοητό στους υπόλοιπους. Αυτό του επιτρέπει να αποθέτει ένα μέρος της έντασης που έχει μέσα του, ενώ δημιουργεί επίσης ένα κλίμα εμπιστοσύνης και διευκολύνει την εργασία. Από την άλλη πλευρά, οι ιδέες που ακούγονται  μπορεί να εξελιχθούν σε σχέδια εργασίας: καθένας λοιπόν ρίχνει «στην κυψέλη» ιδέες για περαιτέρω έρευνα ή ερωτήματα προς απάντηση.

4ο Εργαστήριο
Θέμα: «Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στα δικαιώματά τους»
Εισηγητής: Γιώργος Μόσχος 
Καθώς δουλεύουμε για ένα δημοκρατικό σχολείο τα δικαιώματα των παιδιών αποκτούν ένα αισθητό κι ένα υλικό περιεχόμενο. Ειδικά τα δικαιώματα της ελευθερίας των παιδιών (άρθρα 12 – 17) είναι αυτά που τα εισάγουν στην ελεύθερη έκφραση, στη δημοσιότητα της γνώμης τους, τις ομάδες και την δημιουργία μιας εφημερίδας ή μιας ταινίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός κλίματος τάξης που προάγει τις σχέσεις των παιδιών με το χώρο τους, την αυλή και την κοινότητα.

5ο Εργαστήριο
Θέμα: «Βάζοντας την βιβλιοθήκη των παιδιών στην τάξη και το σχολείο»
Εισηγητής: Μπάμπης Μπαλτάς
Η μετάβαση από τη ζωγραφική στη γραφή, από την προφορικότητα στη γραφή, από τη γραφή στη βιβλιοθήκη, από τη βιβλιοθήκη στην τυπογραφία, από το βιβλίο στην εικόνα και στο διάλογο μαζί τους και σήμερα πια στον κόσμο των ΜΜΕ και του ψηφιακού εγγραμματισμού [digital literacy] είναι αυτό που διατρέχει τους ορίζοντες των προσδοκιών  μας. Οι σκοποί αφορούν τη δημιουργία αναγνωστών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την ενεργή ιδιότητα του πολίτη, την παραγωγή της δημόσιας σφαίρα, τη χρήση υποστηρικτικών δομών, τη χρήση υπηρεσιών και το αίτημα  ελεύθερης και δημιουργικής σχέσης με τους χώρους μέσα κι έξω από το σχολείο. Οι στόχοι αφορούν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής, τους πολλαπλούς εγγραμματισμούς (συναισθηματικό, τεχνολογικό, πολιτικό, αλφαβητικό, στοχαστικό, κοινωνικό), τα παιδιά να μάθουν την ιστορία του βιβλίου, να χρησιμοποιήσουν τις ιδέες τους να γίνουν συγγραφείς και ποιητές και τέλος να αισθάνονται την κοινωνικοποίηση του βιβλίου έναντι της μοναξιάς του αναγνώστη. Επίσης στόχος είναι να βγάλουν κι ένα δικό ους βιβλίο, συμμετέχοντας στα περισσότερα στάδια για την έκδοσή του. Το τρίπτυχο των δράσεων υπακούει στη παιδαγωγική αρχή τάξη – αυλή – κοινότητα και έχει τις αναφορές της στη θεσμική και την Kριτική Παιδαγωγική.ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:
Ο Γιώργος Μόσχος είναι Συνήγορος του Παιδιού
Η Σοφία Λάχλου είναι Καθηγήτρια Γαλλικών στα: 1ο, 2ο, 3ο Σπάτων, 2ο Γλυκών Νερών και 3ο Αρτέμιδας
Η Στέλλα Μπαδικιάν είναι Καθηγήτρια Μαθηματικών στο 2ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου
Ο Μπάμπης Μπαλτάς είναι δάσκαλος στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Η Φωτεινή Παπαρήγα είναι Καθηγήτρια Γαλλικών στο 1ο Γυμνάσιο Ωρωπού και στο 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα

Ο Χάρης Παπαδόπουλος είναι Σχολικός Σύμβουλος της 10ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.