Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα του κόμβου «Ακολούθησε τον Οδυσσέα» στο πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ «Επικαιροποίηση και Ψηφιοποίηση πολιτιστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (με κωδικό MIS 339815)

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί την Πράξη ΕΣΠΑ «Επικαιροποίηση και Ψηφιοποίηση πολιτιστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (με κωδικό MIS 339815), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Η Πράξη αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου στην ελληνική γλώσσα με επιλεγμένα κείμενα στην αγγλική και προδιαγραφές W3C, επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ, για ΑμεΑ.
Ο κόμβος «Ακολούθησε τον Οδυσσέα» είναι διαθέσιμος στο url http://followodysseus.culture.gr με δυνατότητες εισόδου α) στην εισαγωγική σελίδα του κόμβου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού www.yppo.gr, μέσω του εν θέματι εικονιδίου, β) στην εισαγωγική σελίδα της Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.e-yliko.gr, μέσω του εν θέματι εικονιδίου.

Ο κόμβος καλεί τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι εξερεύνησης του ελληνικού πολιτισμού που περιλαμβάνει:
1)      Αποθετήριο με μηχανή αναζήτησης, όπου έχουν αποδελτιωθεί κυρίως αρχεία pdf, αρχεία ήχου, links που οδηγούν σε διαδραστικά παιχνίδια κ.λπ. με εκπαιδευτικό υλικό και προτάσεις περιήγησης που έχουν σχεδιάσει οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δημόσια Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αναζητούν υλικό ανά θέμα (με λέξεις κλειδιά), χρονική περίοδο ή περιφέρεια.
2)      Εκπαιδευτικό υλικό για δεκατέσσερις θεματικές ενότητες που καλύπτουν ένα χρονικό φάσμα από την Εποχή του Χαλκού έως και τον 20ό αιώνα.  Η αρχιτεκτονική του κόμβου προβλέπει για κάθε θεματική ενότητα διαδρομή για εκπαιδευτικούς και διαδρομή για μαθητές με κείμενα, προτάσεις δραστηριοτήτων, προτάσεις περιήγησης, φωτοθήκη, λύσεις των ασκήσεων, σύνδεση με τη σχολική ύλη και εκπαιδευτικούς στόχους των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
3)      Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των τεσσάρων Πράξεων ΕΣΠΑ που υλοποίησε εκ παραλλήλου η Υπηρεσία μας στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλους: 1) «Αρχαίο θέατρο στο κύκλο του χρόνου» (με κωδικό ΜΙS 339817), 2) διαβάΖΟΥΜΕ την πόλη. Διαδρομές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (με κωδικό ΜΙS 339819), 3) 9 τόποι αφηγούνται (με κωδικό ΜΙS339820),και 4) η γράφω, γράφεις, γράφει (διαδικτυακή έκθεση με κωδικό ΜΙS 339816).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας για τη διαθεσιμότητα του κόμβου και του περιεχομένου του. Επιπλέον, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της Πράξης με κωδικό MIS 339815, θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντική η αξιολόγηση του κόμβου (πλοήγηση και περιεχόμενο) από τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω σχολικών μονάδων μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του Ερωτηματολογίου που έχει προβλεφθεί προς συμπλήρωση στην αρχική σελίδα του κόμβου.
Ο κόμβος, έως την 30η Νοεμβρίου 2015, θα είναι σε πιλοτική λειτουργία και το περιεχόμενό του θα εμπλουτίζεται κατά περίπτωση.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
                               ΣουζάναΧούλια-Καπελώνη


Εσωτερική Διανομή: ΔΜ/Γ1, Γ2, Γ3
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού


Χ. Μάκα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.