Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

«Μηνιαίος Προγραμματισμός Νοεμβρίου 2015 »

  Η Σχ. Σύμβουλος της 1ης περ. Π.Ε. ν. Βοιωτίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Α΄), καθώς και στην με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, προγραμματίζει τα εξής:
1.      1η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα:: «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου» σε δυο τμήματα: 12.30- 13.15 & 13.15- 14.00
2η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα:: «Ψηφιακό Σχολείο» σε δυο τμήματα: 12.30- 13.15 & 13.15- 14.00
2.      Παρακολούθηση μαθήματος Γλώσσας στην Α τάξη 
3.      Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών  στις Β,  Γ και Δ τάξεις.
4.      Παρακολούθηση Ολοήμερου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
1
Τρίτη,
03/11/2015


8ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς


Παρακολούθηση μαθήματος Γλώσσας Α τάξεων
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Β τάξεων
1η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

2
Τετάρτη, 04/11/2015

Δημ. Σχ. Κυριακίου

Παρακολούθηση μαθήματος Γλώσσας Α τάξη
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Β τάξης
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Γ τάξης
1η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

3
Τρίτη,
10/11/2015

9ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

Παρακολούθηση μαθήματος Γλώσσας Α τάξη
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Β τάξη Παρακολούθηση μαθήματος   Μαθηματικών Γ τάξεων
1η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

4
Τετάρτη, 11/11/2015

Δημ. Σχ. Αράχοβας


Παρακολούθηση μαθήματος Γλώσσας Α τάξεις
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Β τάξη
1η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

5
Πέμπτη,
12/11/2015

2ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς


Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Γ τάξη
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Δ τάξη
2η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

6
Τετάρτη, 18/11/2015


Δημ. Σχ. Αντίκυρας

Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Γ τάξη
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Δ τάξη
2η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

7
Πέμπτη,
19/11/2015

6ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς
Παρακολούθηση μαθήματος   Μαθηματικών Β τάξεων
Παρακολούθηση μαθήματος   Μαθηματικών Γ τάξεων
2η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

8
Τρίτη,
24/11/2015

5ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς


Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Β τάξεις
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Γ τάξεις
2η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο

9
Τετάρτη, 25/11/2015


Δημ. Σχ.
Παραλίας Διστόμου

Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Γ τάξη
Παρακολούθηση μαθήματος Μαθηματικών Δ τάξη
2η Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ολοήμερο


                                                                        
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  ΚΑΤΣΙΦΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.