Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε ευρωπαϊκό συνέδριο και εργαστήρια

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Σας αποστέλλω πρόσκληση για το ευρωπαϊκό συνέδριο που διοργανώνουμε το επόμενο τριήμερο στις εγκαταστάσεις του σχολείου στην Ελληνογερμανική Αγωγή,
Σας περιμένουμε
Καλή σχολική χρονιά,
Άννα Ζωάκου
----

Πρόσκληση σε ευρωπαϊκό συνέδριο με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου Open Discovery Space με τον τίτλο «Μετασχηματίζοντας τα σχολεία σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Τα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου Open Discovery Space φιλοξενούν στις εγκαταστάσεις τους το εκπαιδευτικό συνέδριο EDEN Open Classroom 2015 με τον τίτλο «Μετασχηματίζοντας τα σχολεία σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς οργανισμούς».  Οι θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνουν ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων της Ελλάδας και του εξωτερικού για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και τη Δια Βίου κατάρτιση του εκπαιδευτικού σε καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία.
Επιπλέον θα συζητηθούν αναλυτικά:

  • Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Η ανάπτυξη και η βελτίωση της μεθοδολογίας της μάθησης
  • Οι ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές και η χρήση τους στην εκπαίδευση
  • Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών
  • Η εικονική πραγματικότητα και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ως εργαλεία εκπαίδευσης
  • Η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών παρεμβάσεων 
Παράλληλα θα οργανωθεί σειρά επιμορφωτικών εργαστηρίων, στα οποία οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους τους, να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, να πειραματιστούν σε νέα παιδαγωγικά εργαλεία και να καταρτιστούν σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανάλογα με το αντικείμενο ειδίκευσής τους. 
Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνονται μεταξύ άλλων εργαστήρια στις ακόλουθες θεματικές:

Η καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και των διακρίσεων: κατάρτιση εκπαιδευτικών στην πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων & τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής
Το εργαστήριο οργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MINDSET και έχει ως στόχο να στηρίξει ενεργά τη διαχείριση της διαφορετικότητας μέσα σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης, εξοπλίζοντας τους εκπαιδευτικούς με τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της διαφορετικότητας και την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού. Υπό το πρίσμα αυτό στο προτεινόμενο εργαστήριο πραγματεύονται οι ακόλουθες θεματικές:
α) η τυπολογία και η έκταση του εκφοβισμού και των διακρίσεων στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. είδη εκφοβισμού, πώς διαφοροποιείται από την παρενόχληση και τις διακρίσεις)
β) πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να υιοθετήσει μια παιδαγωγική προσέγγιση που να καλλιεργεί ένα θετικό κλίμα στην τάξη αποτρέποντας φαινόμενα εκφοβισμού και διακρίσεων
γ) πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί τέτοιες προβληματικές συμπεριφορές, ποια είναι τα σημάδια, και πώς μπορεί να σχεδιάσει μια αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης εμπλέκοντας όλη τη σχολική κοινότητα δηλ. συναδέλφους, συμμαθητές, γονείς, κ.ά.
Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν σε συνεργατικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο θα μοιραστούν με τους συναδέλφους τις απόψεις τους και τη στρατηγική που θα ακολουθούσαν μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων σχετικών με τον σχολικό εκφοβισμό.
Ημερομηνία: Σάββατο 20. 09. 2015, ώρα 14.00- 16. 00
Κοινό: εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εισηγήτριες: Δρ. Άννα Ζωάκου, Βασιλική Ζαγαρέλου, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή
Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο

Προκοινωνικότητα και εκπαιδευτικά παιχνίδια: τι είναι η προκοινωνικότητα, ποια η αξία της στην εκπαιδευτική διαδικασία και πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν αντίστοιχες δραστηριότητες.
 Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ProsocialLearn και φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τον σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών στον άξονα της προκοινωνικότητας με στόχο την άμβλυνση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των μαθητών και τη βελτίωση των επιδόσεών τους στο σχολείο. 
Η προκοινωνική συμπεριφορά δομείται στην προσφορά βοήθειας και θετικής στάσης που χαρακτηρίζεται από αλτρουισμό, συνεργασία, παροχή φροντίδας, συμπόνια, ευγνωμοσύνη, ενσυναίσθηση, κ.ά. Η συμπεριφορά αυτή ακολουθείται ανεξάρτητα από το αν η πράξη θα είναι επωφελής, ουδέτερη στην επίδρασή της, ή αν θα κοστίσει στον δότη. Στην προκοινωνικότητα βοηθάς,  μοιράζεσαι, παρηγορείς και συνεργάζεσαι, χωρίς την προσδοκία της αμοιβαιότητας και της ανταπόδοσης.
Το έργο ProsocialLearn βασίζεται στην υπόθεση ότι παιδιά που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και παρουσιάζουν επιθετική ή και αντικοινωνική συμπεριφορά,  θα ωφεληθούν μέσα από ψηφιακά παιχνίδια που προάγουν την προκοινωνική συμπεριφορά, θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο και θα αναγνωρίσουν την αξία της κατανόησης των αναγκών των άλλων ανθρώπων. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη συμμετοχή τους στο προτεινόμενο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να:
α) να γνωρίσουν την έννοια της προκοινωνικότητας, πώς ενσωματώνεται στην παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετείται και τι σημαίνει αυτό στην πράξη
β) να εξοικειωθούν με ψηφιακά παιχνίδια που βασίζονται στην προκοινωνική συμπεριφορά
γ) να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια, αξιοποιώντας όλο το φάσμα των χαρακτηριστικών της προκοινωνικότητας,  δηλαδή την ενσυναίσθηση, την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη, τη συμπόνια, τη γενναιοδωρία, τη συνεργασία και τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Ημερομηνία: Δευτέρα, 21. 09. 2015, 14.00- 16.00
Κοινό: εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εισηγήτριες: Δρ. Λίλια Δημαράκη, Δρ. Άννα Ζωάκου, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγώγη
Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο

Συμμετοχή στο EDEN Open Classroom
Η συμμετοχή στο EDEN Open Classroom είναι δωρεάν, είναι όμως απαραίτητη η εγγραφή σας, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες σε θέματα οργάνωσης. Από τις 15 Σεπτεμβρίου μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του συνεδρίου και να εγγράφεστε.  Κατά  τη διάρκεια των ομιλιών στην κεντρική αίθουσα θα είναι διαθέσιμη ταυτόχρονη μετάφραση (από Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα), για να μπορούν να  παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ενώ θα οργανωθούν εργαστήρια και συνεδρίες στα Ελληνικά για το ελληνικό εκπαιδευτικό κοινό.

Χρήσιμες πληροφορίες
Το EDEN (http://www.eden-online.org) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που απαρτίζεται από περισσότερα από 1,000 μεμονωμένα μέλη και σχεδόν 200 εκπαιδευτικούς οργανισμούς ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας και υποστηρίζει την Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δράσεις του δικτύου περιλαμβάνουν την οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και εστιάζει στη σχολική εκπαίδευση και στη Δια Βίου κατάρτιση των σχολικών λειτουργών.
Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://eden.ea.gr
Ημερομηνίες: 18-21 Σεπτεμβρίου 2015, Παλλήνη, Ελλάδα
Χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου: Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή, Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη, 153-51, Ελλάδα.

 Dr. Anna Zoakou
Research & Development Department
Ellinogermaniki Agogi
Dimitriou Panagea
P.C 153 51, Pallini, Attica
mail: azoakou@ea.gr   
tel: 0030 213 007 0547
fax: 0030 210 6032554
Skype: anna.zoakou


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.