Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Προγράμματα Σχολικής Καινοτομίας

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις (έργα) εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας. Οι δράσεις εντάσσονται σε δύο μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκά Έργα:
το OpenDiscoverySpace, που υποστηρίζει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και το InspiringScienceEducation, που δίνει έμφαση στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία.
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν τη δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο μιας σχολικής χρονιάς. Στόχοι των δράσεων αποτελούν η βελτίωση της οργάνωσης σχολικής μονάδας, η πληρέστερη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών και η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Πληροφορίες για τα δύο προγράμματα παρέχονται στις ιστοσελίδες: www.opendiscoveryspace.eu  και  www.inspiringscience.eu .
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, που υποστηρίζονται από τα παραπάνω έργα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Για τις δράσεις του ODS: http://ea.gr/ods/ods_activities_2014_15.pdf
Για τις δράσεις του ISE: http://ea.gr/ods/ise_activities_2014_15.pdf
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε δράσεις σε εθνικό επίπεδο απαιτείται εγγραφή έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 σε ηλεκτρονική φόρμα ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο που βρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο του Ι.Ε.Π.
Η επιλογή των σχολείων θα γίνει από επιτροπή του Ι.Ε.Π. με τα εξής κριτήρια:
τη βασική τους υποδομή σχετικά με ΤΠΕ, την επάρκεια των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών σε γνώσεις ΤΠΕ και την ιδιαιτερότητα των σχολείων (απομακρυσμένα & ακριτικά σχολεία, πρότυπα, διαπολιτισμικά, ειδικά κ.ά.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/NΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.