Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» -ΥΠΑΙΘ-

Αθήνα, 15-9-2014
    Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.14/517/ 146880 /Γ1
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 5175/Φ10,7/4-7-2014 επιστολής σας, που αφορά στην πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη», σε μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των δημοσίων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας, για το σχολικό έτος 2014-2015, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. 50/04-08-2014 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα πληρούν το αίτημα της παιδαγωγικής καταλληλότητας. Ως εκ τούτου εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των προγραμμάτων και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως μαθησιακό εργαλείο, επιλέγοντας κάθε φορά το εκπαιδευτικό εκείνο πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες και την ηλικία των μαθητών τους.


 Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει ύστερα από συνεννόηση των υπευθύνων του Ιδρύματος   «Αικατερίνη Λασκαρίδη» με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων και με τη συνεργασία των οικείων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπ/σης.
Όλα τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν, όπως περιγράφεται και στο συνημμένο έγγραφο του Ιδρύματος. Η έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει οριστεί για την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015. Οι σχολικές μονάδες, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους από τον Οκτώβριο 2014 έως και τον Ιανουάριο 2015. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, κα Καλή Κυπαρίσση (τηλ. επικοινωνίας : 210-4297540-1-2, fax : 210 4296024, ηλεκτρονική δ/νση: info@laskaridou.gr, ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr ).
Επισημαίνεται ότι, οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, σύμφωνα με την § 3, εδ. α2, γ  του άρθρο 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α) και πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του διδακτικού προσωπικού. Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες αυτές  είναι προαιρετική.

Συν. : είκοσι(20) σελίδες
                                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Σπουδών Π.Ε.                                                                            

Τμήμα Γ’                                                                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.