Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

«Μηνιαίος Προγραμματισμός Οκτωβρίου 2014»**1η Εκπ. Περ.Π.Ε. Βοιωτίας


Η Σχ. Σύμβουλος της 1ης περ. Π.Ε. ν. Βοιωτίας για το μήνα Σεπτέμβριο  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Α΄) στο άρθρο 12 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α΄), καθώς και στη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση και   Φ.Α. Αρ. Πρωτ. : 7926/ 29-9-2014   έγγραφο Περιφ. Δ/νσης Στ. Ελλάδας, προγραμματίζει τα εξής:
Α. Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β, Γ, Δ, Στ τάξεων 12.00- 14.00΄ στις Βασικές Αρχές της Διδασκαλίες των μαθημάτων και στα εκπαιδευτικά  λογισμικά.  
Β. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου
  • Ο ετήσιος και τριμηνιαίος προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας
  • Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
  • Ο ετήσιος και τριμηνιαίος προγραμματισμός εκπαιδευτικών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
1
Τετάρτη, 01/10/2014
5ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

5ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου

Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Στ τάξεων (1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο Δημ. Σχολεία και
Δ. Σχ. Κυριακίου)
2
Τρίτη,
07/10/2014
8ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς


5ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου


Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ε τάξεων  (1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο Δημ. Σχολεία και
Δ. Σχ. Κυριακίου)
3
Τετάρτη, 08/10/2014

Δημ. Σχ. Διστόμου
 Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Β  τάξεων  (Δ. Σχ. Διστόμου, Παραλίας Διστόμου, Αντίκυρας και Αράχοβας)
4
Τρίτη,
14/10/1014
2ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου

5
Τετάρτη, 15/10/2014

9ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς


9ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου


Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Β  τάξεων  (1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο Δημ. Σχολεία και
Δ. Σχ. Κυριακίου)
6
Πέμπτη, 16/10/2014
Δημ. Σχ. Αντίκυρας


Δημ. Σχ. Παραλίας Διστόμου

  Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου


Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Γ τάξεων (Δ. Σχ. Διστόμου, Παραλίας Διστόμου, Αντίκυρας και Αράχοβας)
7
Τετάρτη, 22/10/2014

8ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Γ  τάξεων  (1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο Δημ. Σχολεία και
Δ. Σχ. Κυριακίου)
8
Τετάρτη, 29/10/2014

6ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Δ τάξεων (1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο Δημ. Σχολεία και
Δ. Σχ. Κυριακίου)
9
Πέμπτη, 30/10/2014
Δημ. Σχ. Παραλίας Διστόμου

Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Δ  τάξεων (Δ. Σχ. Διστόμου, Παραλίας Διστόμου, Αντίκυρας και Αράχοβας)Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


                                ΚΑΤΣΙΦΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
                     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.