Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

«Μηνιαίος Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 2014»-1ης Εκπ/κής Περ/ρειας Π.Ε. ν. Βοιωτίας

Η Σχ. Σύμβουλος της  για το μήνα Σεπτέμβριο  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Α΄) στο άρθρο 12 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α΄), καθώς και στη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση και και Φ.Α. Αρ. Πρωτ.: 7404/ 11-09-2014 έγγραφο Περιφ. Δ/νσης Στ. Ελλάδας, προγραμματίζει τα εξής:
Α. Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α τάξης 12.00- 14.00΄ στη Γλώσσα & Μαθηματικά: Όσον αφορά την κατάκτηση του βασικού μηχανισμού ανάγνωσης δίδοντας έμφαση στους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες και την κατάκτηση των βασικών μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές.
Β. Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Στ τάξεων
12.00- 14.00΄ στις Βασικές Αρχές της Διδασκαλίες των μαθημάτων και στα εκπαιδευτικά  λογισμικά.  
Γ. Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ε τάξεων 12.00- 14.00΄ στις Βασικές Αρχές της Διδασκαλίες των μαθημάτων και στα εκπαιδευτικά λογισμικά.  
Δ. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου
·         Ο ετήσιος και τριμηνιαίος προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας
·         Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
·         Ο ετήσιος και τριμηνιαίος προγραμματισμός εκπαιδευτικών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
1
Τρίτη, 16/09/2014
Δ. Σχ. Κυριακίου
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου


2
Τετάρτη, 17/09/2014
Δημ. Σχ. Διστόμου

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου

Διασχολική Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών
Α τάξης (Δ. Σχ. Διστόμου, Παραλίας Διστόμου, Αντίκυρας και Αράχοβας)

3
Πέμπτη, 18/09/2014
1ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου


Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 Α τάξης  (1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο Δημ. Σχολεία και
Δ. Σχ. Κυριακίου)

4
Τρίτη, 23/09/2014
5ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς

 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου


Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 Στ τάξεων(1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο
 Δημ. Σχολεία)

5
Τετάρτη, 24/09/2014
6ο Δημ. Σχ. Λιβαδειάς
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου
6
Πέμπτη, 25/09/2014
Δημ. Σχ. Αράχοβας

  Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου

Διασχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Στ τάξεων (Δ. Σχ. Διστόμου, Παραλίας Διστόμου, Αντίκυρας και Αράχοβας)
7
Τρίτη, 30/09/2014
Δημ. Σχ. Παραλίας Διστόμου

Δημ. Σχ. Αράχοβας
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 Ε τάξεων (Δ. Σχ. Διστόμου, Παραλίας Διστόμου, Αντίκυρας και Αράχοβας)Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                ΚΑΤΣΙΦΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.