Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Οδηγός για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης- Βιβλίο για το δάσκαλο, Αθήνα 2001
- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Διαθεματικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη, (Α΄ - Β΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου: Αισθητική Αγωγή, Διδασκαλία ελληνικής νοηματικής γλώσσας, Ενδυμασία, Λαϊκός Πολιτισμός) Αθήνα 2001
- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Διαθεματικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη, τχ. Α΄ (Γ΄ - Δ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου: λαϊκός πολιτισμός, αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών) Αθήνα 2001

- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Διαθεματικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη, τχ. Β΄ (Γ΄ - Δ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου: τοπική ιστορία, Φυσική Αγωγή, Αγωγή Υγείας) Αθήνα 2001
- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Διαθεματικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη, τχ. Β΄ (Ε΄ - Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου: Φυσικές επιστήμες) Αθήνα 2001
- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Βλέπω το σημερινό κόσμο, Πολυθεματικό βιβλίο δημοτικού σχολείου για την ευέλικτη ζώνη, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2005
- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Βλέπω το σημερινό κόσμο, Δημιουργικές- διαθεματικές για την ευέλικτη ζώνη του δημοτικού σχολείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2005
- ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Οδηγός σχεδίων εργασίας για τον εκπαιδευτικό (Πολυθεματικό βιβλίο, ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα), Αθήνα 2002
 - ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., Επιμόρφωση σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης στο ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ (επιμορφωτικό υλικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), Αθήνα 2005

(από το προσωπικό αρχείο του υπευθύνου)
- Κούσουλας, Φώτης, Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας, Ατραπός, Αθήνα 2004
- Ματσαγγούρας, Ηλίας, Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, Γρηγόρης, Αθήνα 1987
- Ματσαγγούρας Ηλίας, Διαθεματικό πλαίσιο δραστηριοτήτων
- Frey, Carl, H “μέθοδος project”: Μια μορφη συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005
- Καρυδά, Ελένη, Η μέθοδος project “βήμα προς βήμα”: ένας χρήσιμος οδηγός με ιδέες και προτάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, Σαββάλας, Αθήνα 2009
- Αβέρωφ- Ιωάννου Τατιάνα, Συνεργασία στη μάθηση. Διδασκαλία σε ομάδες στη μελέτη περιβάλλοντος, Θυμάρι, Αθήνα 1990

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ (από το προσωπικό αρχείο του υπευθύνου)

- Παπαδάτος, Γιάννης, Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία: θεωρητικές αναφορές και προσεγγίσεις- δραστηριότητες, Πατάκης, Αθήνα 2009
-Τσιλιμένη, Τασούλα- Πατέρα Αναστασία, Φιλαναγνωσία και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, Επίκεντρο, 2012
- ΕΚΕΒΙ, Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ YΓΙΕΙΝΗ

- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών- Γραφείο Αγωγής Υγείας, Στοματική Υγεία, Σέρρες 2005
- Ντινιακού Χριστίνα, Σχέδιο εργασίας 5: «Τα δόντια μας», ΕΠΕΑΕΚ- ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2003
- Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Γερά δόντια- καλύτερη υγεία, εκπαιδευτικό υλικό αγωγής της στοματικής υγείας για μαθητές ηλικίας 9-12 ετών, Αθήνα 2009
- (CD-Rom) Εκπαιδευτικό Υλικό αγωγής στοματικής υγείας:  «Γερά δόντια, Χαρούμενα παιδιά», Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
- Εκπαιδευτικό CD-Rom αγωγής στοματικής υγείας. Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του ελληνικού πληθυσμού- Oral health, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
- Στάππα Ματίνα, Αγωγή Υγείας: βασικές αρχές- σχεδιασμός προγράμματος, Υπ.Ε.Π.Θ- Π.Ι.,  ΟΕΔΒ, Αθήνα 2010
- ΥΠ.Ε.Π.Θ- ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας: στοματική υγιεινή για μαθητές 15-18 ετών, Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Αθήνα 2000
- Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πώς να φροντίζω τα δόντια μου, Αθήνα 1989


ΣΩΜΑΤΙΚΗ YΓΙΕΙΝΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων, Εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό, Αθήνα
- Verdick, Elisabeth, Τα μικρόβια δεν είναι για να τα μοιραζόμαστε, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2007 (από το προσωπικό αρχείο του υπευθύνου)
- Παπαδόπουλος, Ι. Στ., Περισσότερη ασφάλεια στα σχολεία, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α- Τομέας πρόληψης ατυχημάτων Ε.Κ.Α.Β, Αθήνα 2002
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, Γνωρίζω, αγαπώ και φροντίζω το σώμα μου, CD Rom, Αλεξανδρούπολη 2006
- Φραγκιά Κωνσταντίνα, Ο φίλος μου ο ήλιος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006
- Υπουργείο Υγεία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία, CD- Rom, Αθήνα 2002
- Υπουργείο Εσωτερικών- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ας συνεργαστούμε για να προστατευτούμε DVD- Rom (περιέχει τρεις ταινίες με οδηγίες προστασίας για: σεισμούς, έντονα καιρικά φαινόμενα, Δασικές πυρκαγιές), Αθήνα
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων  Έργων, Σεισμός: η γνώση είναι προστασία- αντισεισμική προστασία σχολείων, Αθήνα 2008


YΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

- ΥΠΕΠΕΘ, ΣΕΠΕΔ-ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, για μαθητές 6-8 ετών, Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού (επιμ. Γιάννης Μανιός), Αθήνα 2008
- ΥΠΕΠΕΘ, ΣΕΠΕΔ-ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, για μαθητές 9-12 ετών, Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού (επιμ. Γιάννης Μανιός), Αθήνα 2008
- ΥΠΕΠΕΘ, ΣΕΠΕΔ-ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή 6-8 ετών, (επιμ. Γιάννης Μανιός), Αθήνα 2008
- ΥΠΕΠΕΘ, ΣΕΠΕΔ-ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή 9-12 ετών, (επιμ. Γιάννης Μανιός), Αθήνα 2008
-Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υγεία και διατροφή στην προσχολική ηλικία (οδηγός για νηπιαγωγούς), Αθήνα 1997
-  ΥΠΕΠΕΘ- ΕΙΝ, Τρέφομαι υγιεινά- καταναλώνω σωστά, Σύμπραξη σχολικών μονάδων, Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, Αθήνα 2007
-Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Τροφές και διατροφή, Αθήνα, χ.χ
- Διαλέγω τι τρώω, μετάφραση στα ελληνικά έργου του Croix Rouge de Belgique (αρχείο pdf)
- Οι τροφές μας, μετάφραση στα ελληνικά έργου του Croix Rouge de Belgique (αρχείο pdf)
- Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας- Εταιρεία Διατροφής και Τροφίμων ,Για μια σωστή διατροφή, (αρχείο pdf)+ βιβλίο
- Σωστότερη διατροφή για μια καλύτερη ζωή,  Εταιρεία Διατροφής και Τροφίμων (αρχείο pdf)
- Δέσποινα Μπερή, Το κλειδί της υγιεινής διατροφής: Συχνά γεύματα και πρωινό (αρχείο pdf από την ηλεκτρονική διεύθυνση health.in.gr)
- Φοντόρ Χριστίνα, Παπαχρήστος Παρασκευάς (διατροφολόγοι- διαιτολόγοι), Ποια είναι τα διατροφικά όπλα του μαθητή (αρχείο pdf από ηλεκτρονική διεύθυνση, τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 2006)
- Κούτσικας Κωνσταντίνος, Φοντόρ Χριστίνα (διατροφολόγοι- διαιτολόγοι), Η σημασία του πρωινού για τα παιδιά (αρχείο pdf από ηλεκτρονική διεύθυνση, τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 2006)
- Περιοδικό «Περί διατροφής», τχ. 11, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2008, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος
- Περιοδικό «Διατροφούπολη», τχ. 1, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2008, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, Η διατροφή στις Κυκλάδες σήμερα και χθες, 3ο  ΚΠΣ- Σύμπραξη σχολικών μονάδων νομού Κυκλάδων, Ερμούπολη 2007
-ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, Έλεγχος διατροφής- Διατροφικές συνήθειες στο Δυτικό κόσμο- Παραδοσιακή και μεσογειακή διατροφή- Μεταλλαγμένα τρόφιμα και υποσιτισμός (σύμπραξη 10 σχολείων), Λειβαδιά 2008 
-ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών- Γραφείο Αγωγής Υγείας, Διατροφή- Μεσογειακή δίαιτα, Σέρρες 2005
- Καφάτος Αντώνης, Μπιτσώρη Μαρία, Παπαδάκης Μανώλης, Διακάτου Αναστασία, Χασαπίδου Μαρία, Υγεία, διατροφή και ανάπτυξη παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Ιατρικής, Ηράκλειο 1993
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, Έλεγχος διατροφής- Διατροφικές συνήθειες στο Δυτικό κόσμο- Παραδοσιακή και μεσογειακή διατροφή- Μεταλλαγμένα τρόφιμα και υποσιτισμός (σύμπραξη 10 σχολείων), Λειβαδιά 2008 
- Μαραζιώτη Ειρήνη, Χτίζω σωστά εμένα (δραστηριότητες- συμβουλές-παιδικές συνταγές)
- Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προαγωγή της Υγιεινής διατροφής και φυσικής άσκησης στα σχολεία, Πρόγραμμα «HEPS»
- Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, «HEPS» ¨Ενας Οδηγός για την ανάπτυξη πολιτικής στο σχολείο για την Υγιεινή διατροφή και τη φυσική άσκηση
- ΥΠΕΠΕΘ -ΕΙΝ- Γραφείο Αγωγής Υγείας, Διατροφή και Υγεία  για μαθητές Γυμνασίου, Αθήνα, χ.χ.
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας-ΙΔΕΚΕ, Αγωγή του καταναλωτή στα σχολεία, Ηλικιακή Ομάδα 11-14 Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευόμενο, Αθήνα 2000
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας-ΙΔΕΚΕ, Αγωγή του καταναλωτή στα σχολεία, Εκπαιδευτικό Βίντεο, Ηλικιακή Ομάδα 11-14 Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό, Αθήνα 2000
- Υπουργείο Ανάπτυξης- Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Οδηγός καταναλωτή, ΑθήναΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ- ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

- ΥΠΕΠΕΘ, ΣΕΠΕΔ-ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας- Φυσική άσκηση και Υγεία, για μαθητές 8-12 ετών, Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού (επιμ. Γιάννης Μανιός), Αθήνα 2008
- ΥΠΕΠΕΘ, ΣΕΠΕΔ-ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας- Φυσική άσκηση και Υγεία, Τετράδιο μαθητή 8-12 ετών, (επιμ. Γιάννης Μανιός), Αθήνα 2008
-Ηλεκτρονικό Υλικό Προγράμματος Αγωγής Υγείας 9ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ: «ΝΑΙ στην άθληση και στη σωστή διατροφή ΟΧΙ στο κάπνισμα και στο άγχος», ΤΑΞΗ: ΣΤ1΄, σχολικό έτος 2005 – 2006 (αρχείο pdf)
- ΥΠΕΠΘ- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αγωγή καταναλωτή στα σχολεία. Διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό (ηλικιακή ομάδα 11-14), ΙΔΕΚΕ, Αθήνα 2001
- ΥΠΕΠΕΘ- ΕΙΝ, Πρόγραμμα αγωγής Υγείας: Ναι στην άθληση και στη σωστή διατροφή. Όχι στο κάπνισμα και στο άγχος, CD- Rom, Αθήνα 2008

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

-ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ-Αγωγή Υγείας «Κυκλοφοριακή Αγωγή- Ατυχήματα», τετράδιο μαθητή 6-8 ετών, Αθήνα 2008
-ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ-Αγωγή Υγείας «Κυκλοφοριακή Αγωγή- Ατυχήματα», Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 9-12 ετών, Αθήνα 2008
-ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ-Αγωγή Υγείας «Κυκλοφοριακή Αγωγή- Ατυχήματα», τετράδιο μαθητή 9-12 ετών, Αθήνα 2008
- Οδηγός οδικής ασφάλειας, Ινστιτούτο οδικής ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας, Κυκλοφοριακή Αγωγή και ατυχήματα (σύμπραξη επτά σχολείων), Ηγουμενίτσα 2006
ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών- Γραφείο Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Σέρρες 2005
 - Ο δρόμος και Εγώ: το τετράδιο του μαθητή
-  Κυκλοφορώ με ασφάλεια στην πόλη, Κείμενα: Μανιώ Χατζοπούλου, Friesland Hellas, Αθήνα 1996
- Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Καλώς τον κύριο ΚΟΚ, Αθήνα 2007
- Ελληνική Αστυνομία- Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο! (επιμ. Πανταζόπουλος, Γεώργιος), Αθήνα
- Κουτρομάνος, Γιώργος, Το άρμα του ήλιου (Εκπαιδευτικό CD- Rom), EKΠΑ, Αθήνα 2001
- Ο Σειρηνούλης και η παρέα του(Εκπαιδευτικό CD- Rom), Λισαβόνα
- Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αλκοόλ ή Υγεία: Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, (CD- Rom), Σύστημα Πληροφορικής ΕΠΕ
- Ποδήλατο με ασφάλεια: Πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων (φάκελος έντυπου υλικού), Αντιμετώπιση Παιδικού τραύματος- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
- Ι. Στ. Παπαδόπουλος, Περισσότερη ασφάλεια στα σχολεία, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Πρόληψης ατυχημάτων-ΕΚΑΒ, Αθήνα 2002


ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

- Σώκου Κατερίνα, Οδηγός αγωγής και προαγωγής της υγείας. Πρότυπο πρόγραμμα: «Αλκοόλ και ατυχήματα», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999
- Αλκοόλ και υγεία: πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων,   Ινστιτούτο κοινωνικής και προληπτικής Ιατρικής, CD Rom
- Ράτρη Τζέιμς, Χάουελς Μπίλ, Σίγκλερ, Ίρβ, Παιδιά και αλκοόλ, Ερμιόνη, Αθήνα 2002
- Jaap Van Der Stel, Εγχειρίδιο Πρόληψης: Οινοπνευματώδη, Ναρκωτικά και καπνός, ΕΠΙΨΥ-OKANA, Aθήνα 2001
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών- Γραφείο Αγωγής Υγείας- Πανελλήνιο Δίκτυο Αγωγής τηλεόρασης, Καταγραφή απόψεων των μαθητών πέμπτης και έκτης δημοτικού για την τηλεόραση, διερεύνηση της επιρροής της τηλεόρασης στους μαθητές καθώς και της σχέσης των τηλεοπτικών τους συνηθειών με την αυτοεικόνα τους, τον ελεύθερο χρόνο τους και τις συνήθειες της οικογένειάς τους, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας- Ενημέρωσης, Αθήνα 2008
- ΥΠΕΠΕΘ- ΕΙΝ, Πρόγραμμα αγωγής Υγείας: Ναι στην άθληση και στη σωστή διατροφή. Όχι στο κάπνισμα και στο άγχος, CD- Rom, Αθήνα 2008
- Ελληνική αντικαρκινική Εταιρεία, Για μια γενιά «ελεύθερη καπνού»: ένας πρακτικός οδηγός για όσους εργάζονται κοντά στα νιάτα (για ηλικίες 7-14 ετών, Αθήνα


ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ- ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ- Ε.Ι.Ν, Εθελοντισμός «Όλοι για όλους», τετράδιο μαθητή 8-10 ετών, Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ- Ε.Ι.Ν, Εθελοντισμός «Όλοι για όλους», Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 8-10 ετών, Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης, Αθήνα 2008
- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Δράσε Θετικά: ένα ντοκιμαντέρ για τον εθελοντισμό, CdRom, Αθήνα 2011
 - ΥΠΕΠΕΘ- Δ/νση Α/θμιας Νομού Έβρου, Πρόγραμμα αγωγής Υγείας: Εθελοντική Δράση- Προσατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους, CD- Rom, Αλεξανδρούπολη 2005

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ- ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ

- Χάρτα δικαιωμάτων παιδιού, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- UNICEF (αρχείο pdf)
- Η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, UNICEF, Aθήνα 2008
- Παπαγιάννη Βούλα, Αντιρατσιστικό αλφαβητάρι, Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα 2007
- Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: μήπως είμαι εγώ; (εκπαιδευτικό πρόγραμμα), Quality Net, Αθήνα. χ.χ.
- Στηρίζομαι στα πόδια μου: εκπαιδευτικό υλικό Αγωγής Υγείας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Βαρβαρούση, Λήδα, Μια παρέα με… καρδιά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα 2009
- Μαθαίνουμε για την Ευρώπη στο σχολείο: ανακαλύψτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη- μέλη της με τρόπο έξυπνο και δημιουργικό! (cd-rom) Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα
- Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, Βλέποντας τον κόσμο με άλλα μάτια: κατάλογος παιδικών βιβλίων για τα δικαιώματα του παιδιού με την οπτική της διαφορετικότητας, Ανατολικός, Αθήνα 2010
- World Health Organization, Πρόληψη παιδικής κακοποίησης: οδηγός δράσης και κίνησης, Αθήνα 2006


ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ- ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ-Αγωγή Υγείας, Ψυχική υγεία και διαπροσωπικές σχέσεις, εγειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 6-8 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ-Αγωγή Υγείας, Ψυχική υγεία και διαπροσωπικές σχέσεις, εγειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 9-12 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ-Αγωγή Υγείας, Ψυχική υγεία και διαπροσωπικές σχέσεις, τετράδιο μαθητή 6-8 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ-Αγωγή Υγείας, Ψυχική υγεία και διαπροσωπικές σχέσεις, τετράδιο μαθητή 9-12 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-ΕΙΝ- Αγωγή Υγείας, Ψυχική υγεία και διαπροσωπικές σχέσεις 11-14 ετών, Αθήνα 2000
- KE.Θ.E.A, Δεξιότητες για παιδιά του δημοτικού- Εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης, Αθήνα 2003
- Ζαφειροπούλου, Μαρία, Ψύλλου Αγορίτσα, Τα φιλαράκια: πώς να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά συναισθήματά μας, Πεδίο, Αθήνα
- Κασιάρου Ευανθία, Παπαγιάννη Παρασκευή, Παπαδάκη Σταυρούλα, Ρόζη Θωμαΐς, Σχέδιο εργασίας 2: η οικογένεια, Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα 2008
- Παπαγιάννη Βούλα, Αντιρατσιστικό αλφαβητάρι, Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα 2007
E.Ι.N, Γνωρίζω- Συναισθάνομαι- φροντίζω, ΕΠΕΑΕΚ, Αθήνα 2008
- Ε.Ψ.Υ.Π.Ε, Επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχική κατάσταση των παιδιών και εφήβων: τι χρειάζεται να κάνουν γονείς και εκπαιδευτικοί, Αθήνα, χ.χ.
- Quality Net, Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: μήπως είμαι εγώ, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
- Νάντια Κουρμούση, Βασίλης Κούτρας, Βήματα για τη ζωή, Παπαζήσης, Αθήνα 2011
- Στηρίζομαι στα πόδια μου: εκπαιδευτικό υλικό Αγωγής Υγείας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Παπαδάκη Χριστίνα, Η παράξενη ιστορία μιας παράξενης οικογένειας, Θυμάρι, Αθήνα 1993

ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου, Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια: τα πρώτα βήματα, SaferInternet Hellas, Αθήνα 2008
- Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου, Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια: για προχωρημένους, SaferInternet Hellas, Αθήνα 2008
- Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου, ΑΒΓ: Το αλφαβητάρι του διαδικτύου, SaferInternet Hellas, Αθήνα 2008


ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Αγωγή Υγείας «Σεξουαλική Αγωγή και διαφυλικές σχέσεις», εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 6-8 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Αγωγή Υγείας «Σεξουαλική Αγωγή και διαφυλικές σχέσεις», εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για μαθητές 9-12 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας «Σεξουαλική Αγωγή και διαφυλικές σχέσεις», τετράδιο μαθητή 6-8 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, ΕΙΝ, Αγωγή Υγείας «Σεξουαλική Αγωγή και διαφυλικές σχέσεις», τετράδιο μαθητή 9-12 ετών, Αθήνα 2008
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας- ΕΙΝ, «Σεξουαλική Αγωγή- διαφυλικές σχέσεις», για μαθητές 11-14 ετών (τετράδιο μαθητή), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 2000
- ΥΠ.Ε.Π.Θ, Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας- ΕΙΝ, «Σεξουαλική Αγωγή- διαφυλικές σχέσεις», για μαθητές 11-14 ετών (βιβλίο καθηγητή), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 2000


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  Β. ΔΟΥΚΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.