Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους »-2014 Επετειακή Χρονιά 25 Χρόνια Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Σχετικό έγγραφο: 32363/6-3-2014/Γ1 
  Σας γνωρίζουμε ότι το 2014 είναι η χρονιά που η ανθρωπότητα με δράσεις παγκόσμιας και εθνικής
εμβέλειας, γιορτάζει τα 25 χρόνια από τότε που δεσμεύτηκε να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών με
την υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού(1989). Στο πλαίσιο αυτό, η UNICEF
αναλαμβάνει παγκοσμίως δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, σχετικά με τα
δικαιώματα των παιδιών, κατά τη Σύμβαση, καθώς επίσης και δράσεις για την προστασία των
παιδιών.
Στη χώρα μας, η UNICEF σε συνεργασία με το Υ. ΠΑΙ. Θ. υλοποιεί από κοινού εκπαιδευτικές δράσεις, με
βάση τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, σας
ενημερώνουμε για το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF «Τα Παιδιά Γράφουν &
Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2014», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών
μονάδων της Π.Ε.
Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος με ομαδικές εργασίες που θα περιγράφουν το πώς οι ίδιοι
αντιλαμβάνονται τα Δικαιώματά τους, μετά από τη σχετική κατανόηση του θέματος , με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις :
 Α΄ φάση : Ύστερα από ενημέρωση των μαθητών για τα Δικαιώματά τους, όπως αυτά περιγράφονται
στη Σύμβαση, α) τα Νηπιαγωγεία και οι Α’ και Β’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων μπορούν να
ΑΔΑ: ΒΙΚ39-7ΜΗ
2

ετοιμάσουν ομαδικές αφίσες, διαστάσεων 50 εκ. x 70 εκ., β) οι Γ’ και Δ’ τάξεις των Δημοτικών
μπορούν να δημιουργήσουν ένα παραμύθι και γ) οι Ε’ και Στ’ τάξεις μπορούν να φτιάξουν ένα
βιβλίο ή μια εφημερίδα, με θέμα : «Να σας γνωρίσω τους φίλους μου, τα παιδιά του κόσμου»,
σαν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής προσπάθειας όλης της τάξης, καθώς πρόκειται για κοινό
πρόγραμμα που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων. Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω ομαδικές
εργασίες θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά τμήμα, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του
ενός τμήματα ανά τάξη.
Η Α’ φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. Οι σχολικές
μονάδες θα αποστείλουν τα έργα τους, με την ένδειξη “Για το πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν &
Ζωγραφίσουν τα Δικαιώματά τους», στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF, στη διεύθυνση :
 Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37
 16 121 Καισαριανή, Αθήνα
Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τις αφίσες σε «ρολό», προκειμένου να μην καταστραφούν κατά τη
μεταφορά.
 Β’ φάση : Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν από τη UNICEF και το
Υ.ΠΑΙ.Θ. έναν Έπαινο Συμμετοχής για το σχολείο, καθώς και ο κάθε μαθητής χωριστά και οι
εκπαιδευτικοί που θα συντονίσουν το πρόγραμμα, θα παραλάβουν το δικό τους έπαινο, ως
επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών του. Η αποστολή των επαίνων θα
πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς.
 Γ’ φάση : Στη φάση αυτή, η UNICEF θα διοργανώσει έκθεση, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα των
σχολείων. Ο τόπος και ο χρόνος της έκθεσης θα καθοριστεί αργότερα και σε ημερομηνία κοντινή της
20ης
 Νοεμβρίου, ημέρα που έχει ορισθεί ως επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ομάδα αποτελούμενη από διακεκριμένους ανθρώπους των Γραμμάτων και
των Τεχνών, στην οποία θα συμμετέχει και το Υ.ΠΑΙ.Θ. , θα επιλέξει και θα βραβεύσει τα καλύτερα έργα από
κάθε κατηγορία. Με δελτία τύπου θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των σχολείων της Γ’ φάσης.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Π.Ε. της χώρας, όπως
διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον,
δεδομένου ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική.
Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτεται έντυπο με σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Συν. : έξι (6) σελίδες

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.