Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Χαιρετισμός Σχ. Συμβούλου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι/ες
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013-2014 θα ήθελα να καλωσορίσω τους /τις εκπαιδευτικούς που έρχονται για πρώτη χρονιά στην περιφέρειά μας, να έχουν άριστη συνεργασία σας με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς της περιφέρειας και να ευχηθώ καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους όπως και στους μαθητές σας.
Σας κάνω γνωστό ότι και αυτή τη σχολική χρονιά που διανύουμε οι στόχοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στ. Ελλάδας συνίστανται στους παρακάτω άξονες:
·         Υποστήριξη των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο  Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που σύμφωνα με την Φ.50/174/84570/Γ1/20-06-2013 Υ. Α., θα λειτουργήσουν από αυτή τη χρονιά στην 3η περιφέρεια δηλαδή 1ο και 2ο Δ.Σ. Αλιάρτου και 3ο Δ.Σ. Θήβας
·         Υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών μέσα από την επιμόρφωσή τους, την παρακολούθηση διδασκαλιών και τη διεξαγωγή αντίστοιχων δειγματικών.
·         Υποστήριξη, ενίσχυση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων ή εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολυθέσια σχολικά συγκροτήματα.
·         Παιδαγωγική υποστήριξη σε μαθητές/τριες και ομάδες μαθητών που αποτελούν ζώνη υψηλού κινδύνου σχολικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης  (ΑΜΕΑ, τσιγγανόπαιδες, αλλοδαποί κλπ.), για την ισότιμη πρόσβαση και ένταξη τους στην εκπαίδευση και για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής
·         Αποτελεσματική λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου
·         Συστηματική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι παρακάτω οδηγίες αποσκοπούν στο να γίνει αποτελεσματικότερο το έργο σας και το δικό μας.
1. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια, ώστε να ακολουθούνται βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής όλων των μαθητών/τριών στη διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό οι μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α. Να επιλέγονται δραστηριότητες που ευχαριστούν το μαθητή, να χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις, να εμπλέκεται ενεργητικά στην δημιουργία και παραγωγή  της νέας γνώσης, την οποία πρέπει στη συνέχεια να τη συσχετίζει  με τα προσωπικά του βιώματα.
β. Να επιλέγονται ποικίλες δραστηριότητες που να συνδυάζουν ετερόκλητα στοιχεία και ποικίλα υλικά, για να συνειδητοποιούν οι μαθητές την σύνθετη, περίπλοκη, σφαιρική και ενιαία φύση της γνώσης.
γ. Οι δραστηριότητες πρέπει να επαναλαμβάνονται και στο οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να είναι λειτουργικές, να γενικεύονται, να μεταβιβάζονται και να εφαρμόζονται στα νέα δεδομένα (νέο περιβάλλον, νέα πρόσωπα), με σκοπό να εμπεδώνονται και να αφομοιώνονται ως νοητικά γνωστικά σχήματα και να εκδηλώνονται ως λειτουργικά στοιχεία της συμπεριφοράς του.
2. Επισημαίνεται ότι είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί να μην αναλαμβάνουν τμήματα, στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. Η ανάληψη του ιδίου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ειδικά αιτιολογημένη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Σημειώνεται επίσης ότι δε θεωρείται παιδαγωγικά ορθή και ωφέλιμη η πολύχρονη παρουσία του ίδιου εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου.
3. Η δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη και η αντιμετώπιση μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού, ευαισθητοποίησης (αποφεύγοντας να βάζουμε ταμπέλες ή απομονώνοντάς τους) και μαζί με τη Σχολ. Σύμβουλο να καταρτίζεται ένα πρόγραμμα βραχύχρονης διάρκειας. Εάν οι δυσκολίες παραμείνουν, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια και τη Σχολ. Σύμβουλο, μπορούν να απευθύνονται στη Σύμβουλο Ε.Α., για να ζητήσουν τη συνδρομή της. Αν και κατά την εκτίμηση της Σχολικής Συμβούλου Ε. Α., υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρή διαταραχή, τότε και μόνο τότε, σε συνεργασία με τους γονείς, και εφόσον οι ίδιοι το θελήσουν, μπορούν να παραπεμφθούν οι μαθητές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ για διάγνωση και αξιολόγηση. Καλό θα είναι να αποφεύγονται οι παραπομπές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ για περιπτώσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στα σχολεία.
4. Το ολοήμερο Σχολείο, ως γνωστόν, ιδρύθηκε από κοινωνική και εκπαιδευτική αναγκαιότητα και δε θα πρέπει να μετατραπεί σε μια παράταση της πρωινής σχολειοποιημένης μάθησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τους συναδέλφους του πρωινού ωραρίου ως προς το περιεχόμενο μάθησης και για τις σχολικές εργασίες που ανατίθενται. Επαφίεται, λοιπόν, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η εξεύρεση και καθιέρωση τρόπων συνεργασίας, ώστε να διαφυλαχτεί η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις του ολοήμερου. (βλ.Φ.50/162/88353/Γ1/5-9-06).
Επισημαίνουμε ότι: Η συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμητή ώρα αποχώρησης του μαθητή από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αιτήσεις - δηλώσεις του γονέα ή κηδεμόνα. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης θα ισχύσει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να μη διαταράσσεται η σύνθεση και το πρόγραμμα των ολοήμερων τμημάτων και κατ' επέκταση η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.
Να ληφθεί υπόψη ότι ο ρόλος του μαθητή/τριας είναι ιδιαίτερα σκληρός. Για το λόγο αυτό η ανάθεση εργασιών στους μαθητές/τριες και κυρίως αυτές που κινούνται στις αρχές και τη φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ., του Α.Π.Σ. δύνανται να δοθούν μόνο εντός της τάξης ώστε να ελέγχονται άμεσα.
Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων πρωινής ζώνης ή ολοήμερου να ακολουθήσουν για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με ενεργητικές και διαθεματικές δραστηριότητες. Δεν επιτρέπεται η επιβολή βιβλίων η διαφόρων άλλων εντύπων στους μαθητές από το ελεύθερο εμπόριο.
Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες Σχολικών μονάδων να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο και την ακώλυτη υλοποίηση του προγράμματος πρωινού και απογευματινού με τη διασφάλιση μη εισόδου ατόμων ξένων με την εκπαιδευτική διαδικασία στο χώρο του σχολείου.
1.                  Υπενθυμίζεται ότι, οι μηνιαίες συναντήσεις, που αφορούν την πρόοδο των μαθητών/τριών, πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Σχολείου, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην καλύτερη επικοινωνιακή προσέγγιση των γονέων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις δραστηριότητες που θα υλοποιούνται από τους μαθητές/τριες στο σπίτι.
2.                  Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών και υποδιευθυντών, εξαντλούν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο. Σε περιπτώσεις που πλεονάζουν ώρες εξυπηρετούνται πρωτίστως οι ανάγκες των ολοήμερων σχολείων και εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή οι εκπαιδευτικοί διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο. Σκοπός των Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η στήριξη των μαθητών, ιδιαίτερα των μικρών τάξεων, που παρουσιάζουν ελλείψεις και που δεν έχουν κατακτήσει ικανοποιητικά τους μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Συμβούλου καταρτίζει στην αρχή κάθε τριμήνου πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στο οποίο φαίνονται η μέρα, η ώρα ,το μάθημα και η τάξη από την οποία προέρχεται ο μαθητής που δέχεται την ενισχυτική διδασκαλία και το υποβάλλει προς έγκριση στη Σχολική Σύμβουλο. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης του συλλόγου διδασκόντων. Ο/Η Διευθυντής/ντρια δεν μπορεί να αναλάβει πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, κ.λ.π. Μπορεί να αναλαμβάνει την Πρωινή Ζώνη του ολοήμερου προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά από άλλον εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη διεύθυνση του Σχολείου. Συμπλήρωση ωραρίου σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου και ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται και από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
3.                  Μόνο για τα σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις τάξεις Α΄ και Β΄ τα μαθήματα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. που είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011, (ΦΕΚ 1327/2011,τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».
4.                  Στις περιπτώσεις υιοθέτησης και εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.λ.π.) από τους/τις εκπαιδευτικούς θα πρέπει να προηγείται ενημέρωση της Σχολικής Συμβούλου από το/τη Διευθυντή/ντρια και τον/την εκπαιδευτικό για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος καθώς και κοινοποίηση του καινοτόμου προγράμματος στη Σχολική Σύμβουλο.
5.                  Παρακαλούμε επίσης τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων που θα κρίνουν αναγκαία τη λειτουργία Φροντιστηριακών τμημάτων στο σχολείο τους να αποστείλουν το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων με τα ονόματα των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών και το όνομά του/της εκπαιδευτικού που θα διδάξει καθώς και εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.
6.                  Καταβάλλεται προσπάθεια χρήσης όλων των εποπτικών μέσων που είναι διαθέσιμα στο σχολείο για τα μαθήματα των Φυσικών και της Γεωγραφίας ώστε να πετύχουμε με το καλύτερο τρόπο την ολόπλευρη ανάπτυξη της μαθησιακής διαδικασίας με την υλοποίηση στόχων γνωστικού περιεχομένου καθώς και στόχων ψυχοκινητικού και συναισθηματικού χαρακτήρα. Να ληφθεί υπόψη η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτικής ύλης στις Φυσικές επιστήμες, στα Μαθηματικά και τη Γεωγραφία της Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ Δημοτικού.
7.                  Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του Ολοήμερου θα πρέπει να αποστέλλουν μηνιαίως μέσω των Διευθυντών/ντριών τον προγραμματισμό των αντικειμένων που θα διδάσκουν. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της διδασκαλίας και θεωρεί αναγκαίο τον προγραμματισμό, γιατί πιστεύει ότι:
α) δημιουργεί αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας και αυτοπεποίθησης
β) βοηθά στην πρόβλεψη και την έγκαιρη πρόληψη των προβλημάτων,
γ) δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης προετοιμασίας πληροφοριών και διδακτικού υλικού,
δ) συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και πνευματικής ενέργειας,
ε) καθιστά ευκολότερο τον αυτοέλεγχο του/της εκπαιδευτικού και αντικειμενικότερη την αξιολόγηση της διδασκαλίας και
στ) αποκαλύπτει τις παιδευτικές δυνατότητες του περιεχομένου της ενότητας που θα διδαχθεί.
Με όλα αυτά ο προγραμματισμός εξασφαλίζει στη διδασκαλία στέρεη παιδαγωγική και διδακτική υποδομή. Έτσι με στέρεη βάση η διδασκαλία διασφαλίζει την αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, την προσαρμογή της στις ανάγκες και στις δυνατότητες όλων των μαθητών και, τέλος, την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Αποτέλεσμα δε της εξασφάλισης όλων αυτών των στοιχείων της διδασκαλίας είναι να μεγιστοποιείται και να ενεργοποιείται η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών και κατά συνέπεια να μεγιστοποιείται και η μάθηση. Για το λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητο τον τετραμηνιαίο Προγραμματισμό του εκπ/κού έργου σχολικής μονάδας και τον αντίστοιχο  προγραμματισμό διδακτέας ύλης (συνοπτικά) σε επίπεδο τάξης και ανά μάθημα. Ο προγραμματισμός αυτός θα σταλεί στη σχολική σύμβουλο και αντίγραφο θα παραμείνει στο γραφείο κάθε εκπαιδευτικού για να είναι στη διάθεση της Σχολικής Συμβούλου κατά την επίσκεψή της στην τάξη.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε επίσης το θέμα της εφημερίας και της πιστής εφαρμογής του από όλους τους/τις εκπαιδευτικούς.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει στη σχολική μονάδα εξαντλούνται όλες οι πιθανότητες εξεύρεσης λύσης από το/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/νη και το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και εάν δε βρίσκεται λύση αναζητείται αυτή σε επίπεδο Δ/νση Π.Ε. του Νομού και Σχολ. Συμβούλου ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
Η Ευέλικτη Ζώνη αποτελεί ομπρέλα στην οποία εντάσσονται όλες οι σχολικές δραστηριότητες και τα καινοτόμα προγράμματα και εφαρμόζεται κανονικά.
Οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων έχουν τη δυνατότητα, με τη συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των υπευθύνων των σχολικών δραστηριοτήτων και υπό την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων να εκπονούν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης: Α. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Β. Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Γ. Προγράμματα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων.
Για τους λόγους αυτούς, αντίγραφα των παραπάνω προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο με ευθύνη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Την ευθύνη της Ευέλικτης Ζώνης αναλαμβάνει ο δάσκαλος της τάξης, ο οποίος προγραμματίζει ανά τρίμηνο, σε συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων (θα μπορούσε να ζητηθεί και η γνώμη μελών του Σχολικού Συμβουλίου) τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν. Ωστόσο θα μπορούσε κατά το προβλεπόμενο τρίωρο μόνο για τις τάξεις Α, Β, Γ & Δ στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, ο δάσκαλος της τάξης να συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτικό του σχολείου για την από κοινού ανάπτυξη σχεδίου εργασίας. Για τις σχολικές μονάδες με Ε.Α.Ε.Π. ισχύει η με αριθμ. Φ.12/512/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β') Υπουργική Απόφαση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενημέρωση και έγκριση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν προγράμματα Ενδοσχολικής ή Διασχολικής Επιμόρφωσης, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ενισχυτικής Διδασκαλίας, καθώς και άλλα προγράμματα και καινοτομίες.

Υπενθυμίζεται ότι όλο το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι το 2008  (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι) που διέπει τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην παλιά ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ του Υπ. Παιδείας http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page8330.htm.
Υπενθυμίζεται επίσης και η λειτουργία του μπλοκ των Σχολικών Συμβούλων Βοιωτίας http://sxolsymdipevoi.blogspot.gr από το οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε.

Σας ευχόμαστε καλή αρχή με υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία.

Η Σχολική Σύμβουλος
Ζουγανέλη ΆνναΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.