Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

'' Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ''

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013   ΠΑΜΜΟΥΣΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ
Η ΠΑΙΔAΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Η ανάγκη για ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας και η ανανέωση του τρόπου δια του οποίου το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει γνώσεις και παιδεία στους νέους, αποτελούν επιτακτικά ζητούμενα στις αρχές του 21ου αιώνα. Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται σε κοινωνικό, πολιτισμικό και αξιακό επίπεδο, επιβάλλει την αναθεώρηση κάποιων από τις προγενέστερες παιδαγωγικές αρχές και την υιοθέτηση νέων.

Το Θέατρο, ως συνισταμένη των Τεχνών και κατεξοχήν μορφο-παιδευτικό αγαθό, μέσα από την παραγωγή αισθητικού αποτελέσματος, την ανάπτυξη μιας δυναμικής αμφίδρομης επικοινωνίας, τον ψυχαγωγικό του ρόλο και τον κοινωνικό του χαρακτήρα, μπορεί να προσφέρει στοιχεία τα οποία συνδέονται θαυμάσια με τους στόχους του σύγχρονου Σχολείου. Γι’ αυτό η «δια θεάτρου παίδευσις» αναδεικνύεται σε πρωταρχικό αίτημα των καιρών μας .    
Στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ με τίτλο «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» και Κωδικό Αριθμό 70/3/11583, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς πόρους, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , με κωδικό MIS: 375274, προγραμματίζεται τριήμερη επιστημονική συνάντηση ερευνητικού και σεμιναριακού χαρακτήρα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2013 στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης».
Σ’ αυτή θα λάβουν μέρος ειδικοί επιστήμονες και άνθρωποι του Θεάτρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις τους για την παιδαγωγική αξιοποίηση του θεάτρου και το ρόλο που αυτό, ως συνισταμένη των τεχνών, καλείται να διαδραματίσει  στο σύγχρονο σχολείο.
Παράλληλα, εκπαιδευτικοί, που έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια του ίδιου Προγράμματος, και εφαρμόζουν θεατρικές τεχνικές στην εκπαίδευση εμπλεκόμενοι ποικιλότροπα  με την αξιοποίηση του θεάτρου στις εκδηλώσεις πολιτισμού στο σχολείο, καλούνται να συμμετάσχουν και να ενεργοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του ΠΤΔΕ ΤΟΥ Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική εποπτεία και συνεργασία των Τμημάτων  και άλλων ΑΕΙ που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή του ΠΤΔΕ  του Πανεπιστημίου Αθηνών, του   ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. κ. Θεόδωρο Γραμματά, και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ  του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η θεματική και οι άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι :
 1. Θεατρική σύμβαση και παιχνίδι ρόλων
 2. Η δυναμική του θεάτρου (ζωντανό παράδειγμα, βίωμα, συμμετοχή)
 3. Ο ιδιαίτερος επικοινωνιακός ρόλος του θεάτρου ως παιδαγωγικού μέσου
 4. Κώδικες και τεχνικές του δράματος και του θεάτρου ως μέθοδοι διδασκαλίας (δραματοποίηση, διερευνητική δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, παραμυθιακή αφήγηση)
 5. Το θέατρο ως συνισταμένη των τεχνών
 6. Θέατρο και Αισθητική Αγωγή
 7. Η θεατρική παράσταση ως μορφο-παιδευτικό γεγονός  
 8. Ο παιδευτικός ρόλος του Θεάτρου στην Αρχαία Ελλάδα
 9. Το Θέατρο ως υποκατάστατο του σχολείου στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό
 10. Μορφές σχολικού θεάτρου και εκπαίδευση (ιστορική διάσταση)
 11. Διδακτική του Θεάτρου
 12. Διδακτική δια του Θεάτρου
 13. Ο «δάσκαλος» σκηνοθέτης, ο σκηνοθέτης «δάσκαλος»
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο που υπάρχει αναρτημένο στις ιστοσελίδες :
http://theodoregrammatas.com, http://theduarte.org  και http://www.primedu.uoa.gr  και να το αποστείλουν με e-mail μέχρι το τέλος Αυγούστου 2013 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
H επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα επιλέξει τις εισηγήσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν και θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013.

Επειδή υπάρχει πρόβλημα χώρου (μέχρι 250 σύνεδροι) θα τηρηθεί αριθμός προτεραιότητας.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν σχετικές βεβαιώσεις από την Οργανωτική Επιτροπή.

                                                                        Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
                                                                        του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ                                                                        Καθ. Θόδωρος Γραμματάς

«ΠΑΜΜΟΥΣΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ, Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομα :
Επώνυμο :
Ιδιότητα :
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα :
Διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
E-mail : 
Επιθυμώ να συμμετάσχω με :  Εισήγηση             
                                                  Εργαστήριο           *(ο αριθμός των εργαστηρίων είναι περιορισμένος. Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης του έργου «ΘΑΛΗΣ» του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη ή το Ηράκλειο Κρήτης)
Επιθυμώ να παρακολουθήσω  χωρίς εισήγηση :
Τίτλος της εισήγησης / του εργαστηρίου :

Σύντομη περίληψη  (μέχρι 100 λέξεις) :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.