Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

«Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Νοητική Υστέρηση - Σύνδρομα. Αξιολόγηση και Παρέμβαση»

Αγαπητοί Φίλοι, Συνάδελφοι και Συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα "Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Νοητική Υστέρηση - Σύνδρομα. Αξιολόγηση και Παρέμβαση" διάρκειας 36 ωρών (2 σαββατοκύριακων) στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" τα σαββατοκύριακα 21, 22 και 28, 29 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρες 09:00-17:00.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου επισυνάπτεται.
Το κόστος για το σεμινάριο των 36 ωρών είναι 120 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 
Αν ενδιαφέρεστε, θα σας παρακαλούσαμε να επισπεύσετε τις πληρωμές σας ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη θέση σας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε το ανωτέρω ποσό στο λογαριασμό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
 
Όνομα Τράπεζας: EFG EUROBANKERGASIAS
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0045.90.0200286206
IBAN: GR56 0260 0450 0009 0020 0286 206
 
Αφού καταθέσετε τα χρήματα θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε τα στοιχεία σας για την οριστική σας εγγραφή εδώ
 
όπου μεταξύ άλλων θα πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό κατάθεσης.
 
Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε την οριστική εγγραφή σας άμεσα, τις επόμενες μέρες ώστε να γνωρίζουμε ποια αίθουσα θα φιλοξενήσει το σεμινάριο.
 
Η προθεσμία για τις οριστικές εγγραφές είναι μέχρι  και την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013.
 
Αφού ολοκληρώσετε την οριστική εγγραφή σας, θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης της εγγραφής σας.
 
Για περαιτέρω ανακοινώσεις και πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
 
Από την Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου του Net Media Lab
 
Ιστότοπος: http://imm.demokritos.gr     
Τηλ: 210-6503124, 3230

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΩΡΕΣ
ΟΜΙΛΙΑ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
09:00-09.45
ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή
Δρίγκας
09.45-10.30
ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή
Δρίγκας
10:30-10:45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-11:30
ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή
Δρίγκας
11:30-12:15
Ορισμός της Νοητικής Υστέρησης, Αιτιολογία και χαρακτηριστικά- Γνωστικές λειτουργίες ατόμων με Ν.Υ
Καραμπατζάκη
12:15-12:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-13:15
Ορισμός της Νοητικής Υστέρησης, Αιτιολογία και χαρακτηριστικά- Γνωστικές λειτουργίες ατόμων με Ν.Υ
Καραμπατζάκη
13:15-14:00
Ορισμός της Νοητικής Υστέρησης, Αιτιολογία και χαρακτηριστικά- Γνωστικές λειτουργίες ατόμων με Ν.Υ
Καραμπατζάκη
14:00-14:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15-15:00
Επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες ατόμων με Ν.Υ.- Συμπεριφορά-Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με Ν.Υ.
Παπουτσάκη
15:00-15:45
Επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες ατόμων με Ν.Υ.- Συμπεριφορά-Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με Ν.Υ.
Παπουτσάκη
15:45-16:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00-16:45
Επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες ατόμων με Ν.Υ.- Συμπεριφορά-Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με Ν.Υ.
Παπουτσάκη


ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΩΡΕΣ
ΟΜΙΛΙΑ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
09:00-09.45
Ειδική προεπαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με Ν.Υ.
Ντόνας
09.45-10.30
Ειδική προεπαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με Ν.Υ.
Ντόνας
10:30-10:45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-11:30
Ειδική προεπαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με Ν.Υ.
Ντόνας
11:30-12:15
Διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV και  ICD-10- Μέθοδοι διάγνωσης και αξιολόγησης-Τεστ νοημοσύνης (WPPSI, WISC, WAIS κλπ)
Αποστολοπούλου
12:15-12:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-13:15
Διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV και  ICD-10- Μέθοδοι διάγνωσης και αξιολόγησης-Τεστ νοημοσύνης (WPPSI, WISC, WAIS κλπ)
Αποστολοπούλου
13:15-14:00
Διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV και  ICD-10- Μέθοδοι διάγνωσης και αξιολόγησης-Τεστ νοημοσύνης (WPPSI, WISC, WAIS κλπ)
Αποστολοπούλου
14:00-14:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15-15:00
Η επίδραση του περιβάλλοντος στη γνωστική ανάπτυξη ατόμων με Ν.Υ. –Δικαιώματα ατόμων με Ν.Υ.
Παύλου
15:00-15:45
Η επίδραση του περιβάλλοντος στη γνωστική ανάπτυξη ατόμων με Ν.Υ. –Δικαιώματα ατόμων με Ν.Υ.
Παύλου
15:45-16:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00-16:45
Μέθοδοι παρέμβασης- Παιδαγωγική αντιμετώπιση- Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με Ν.Υ.- Δεξιότητες ημερήσιας διαβίωσης
Καραμπατζάκη
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΩΡΕΣ
ΟΜΙΛΙΑ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
09:00-09.45
Γνωστικές-Μεταγνωστικές Δεξιότητες
Δρίγκας
09.45-10.30
Γνωστικές-Μεταγνωστικές Δεξιότητες
Δρίγκας
10:30-10:45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-11:30
Γνωστικές-Μεταγνωστικές Δεξιότητες
Δρίγκας
11:30-12:15
Μέθοδοι παρέμβασης- Παιδαγωγική αντιμετώπιση- Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με Ν.Υ.- Δεξιότητες ημερήσιας διαβίωσης
Καραμπατζάκη
12:15-12:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-13:15
Μέθοδοι παρέμβασης- Παιδαγωγική αντιμετώπιση- Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με Ν.Υ.- Δεξιότητες ημερήσιας διαβίωσης
Καραμπατζάκη
13:15-14:00
Σύνδρομο Down
Λέκκα
14:00-14:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15-15:00
Σύνδρομο Fragile X
Λέκκα
15:00-15:45
Σύνδρομο CHARGE
Λέκκα
15:45-16:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00-16:45
Σύνδρομο USHER
Λέκκα


 


ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΩΡΕΣ
ΟΜΙΛΙΑ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
09:00-09.45
Σύνδρομα: NOONAN,  TURNER, LANDAU-KLEFFNER, SILVER-RUSSEL
Παπουτσάκη
09.45-10.30
Σύνδρομα: NOONAN,  TURNER, LANDAU-KLEFFNER, SILVER-RUSSEL
Παπουτσάκη
10:30-10:45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-11:30
Εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας (MACATON)
Παπουτσάκη
11:30-12:15
Σύνδρομο TOURETTE
Λέκκα
12:15-12:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-13:15
Σύνδρομο WILLIAMS
Λέκκα
13:15-14:00
Σύνδρομο PRADER WILLI
Λέκκα
14:00-14:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15-15:00
Σύνδρομο ANGELMAN
Λέκκα
15:00-15:45
Στερεότυπα και προκαταλήψεις-Ενσωμάτωση διαφορετικότητας
Πατσάλης
15:45-16:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00-16:45
Στερεότυπα και προκαταλήψεις-Ενσωμάτωση διαφορετικότητας
Πατσάλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.