Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» κατά το σχολικό έτος 2013-2014.-Υπουργείο Παιδείας

Θεσσαλονίκη, 31/05/2013
Αρ.Πρωτ. 944

     Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Πράξη        «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

 Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας & Αιγαίου,  υλοποιεί από το Σεπτέμβριο του 2010 την Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη. 
Κατά την πλήρη ανάπτυξη των δράσεων τα προηγούμενα σχολικά έτη (2010-2013) δόθηκε προτεραιότητα σε σχολεία που συγκεντρώνουν ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών πάνω από 20%, ενώ στο ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων έγιναν δεκτά και σχολεία με μικρότερη ποσόστωση του πληθυσμού αυτού.
Έτσι, υλοποιήθηκαν πολυεπίπεδες δράσεις με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους ίδιους τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν
  • την υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής,
·         την ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών μέσω της δημιουργίας τμημάτων ελληνομάθειας και θερινών τμημάτων,


·         την καλλιέργεια διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου με τη συνδρομή θεατρολόγου,
·        την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω ενδοσχολικών και εξ αποστάσεως επιμορφώσεων,
·         την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών μέσω της πιλοτικής διδασκαλίας της αλβανικής και της ρωσικής,
·         την ψυχολογική υποστήριξη με τη συνεργασία του σχολείου με ψυχολόγο,
·         τη σύνδεση σχολείου και κοινότητας, ενδυναμώνοντας το ρόλο και τη συμμετοχή των μεταναστών γονέων στη σχολική ζωή,
·        τη δικτύωση των στελεχών εκπαίδευσης και
·        τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών σε χώρους πολιτισμού.

Για τη νέα σχολική χρονιά (2013-2014), εφόσον εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης το υποβληθέν προς αυτήν αίτημα αναμόρφωσης (λ.χ. χρονική επέκταση έως τον Ιούνιο του 2014) με τους προτεινόμενους από εμάς όρους υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε δράσεις στα σχολεία που θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Ειδικότερα, μπορείτε να συμμετέχετε στις παρακάτω δράσεις:


Δράση 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών»
Δράση 3 «Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας»
Δράση 4 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»
Δράση 6 «Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης»
Δράση 9 (9.5) «Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών»

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιες ή σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις, διατηρώντας την επιφύλαξη της έγκρισης του αιτήματος αναμόρφωσης για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.
Επομένως, αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων και για τη χρονιά 2013-2014, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολείων», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.diapolis.auth.gr μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
α) για όλη την Ελλάδα, πλην της Περιφέρειας Αττικής, στο τηλέφωνο 23130 18 460 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info@lists.auth.gr (κ. Σμαρώ Οικονόμου).
β) για την Περιφέρεια Αττικής στο τηλέφωνο 2130 247 974 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info-ath@lists.auth.gr  (κ. Σοφία Φαντζίκου).


Με εκτίμηση
Η επιστημονικά υπεύθυνη της Πράξης
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.