Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

«ΖΩΝΤΑΝΈΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΜΕΤΑΔΌΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ αφορά τη ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω του Διαδικτύου ομιλιών, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών γεγονότων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται ή φιλοξενούνται από σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς - λ.χ. Μέγαρα Μουσικής , Μουσεία, Συνεδριακά Κέντρα, κλπ - καθώς και από εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, πρωτίστως προς το σύνολο των μελών της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας.
Μέσω της υπηρεσίας αξιοποιείται η σύγχρονη δικτυακή υποδομή του Δικτύου Κορμού νέας γενιάς της ΕΔΕΤ Α.Ε. καθώς και των διασυνδεδεμένων σ' αυτό Φορέων ώστε το υψηλής προστιθέμενης αξίας ψηφιακό οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγεται σ' αυτούς, να φθάνει ζωντανά και σε υψηλή ποιότητα μέσω του δικτύου της ΕΔΕΤ Α.Ε. στους τελικούς θεατές.
Η υπηρεσία στοχεύει και καλύπτει εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από Φορείς (Φορείς Περιεχομένου) οι οποίοι έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας με την ΕΔΕΤ Α.Ε. για την παροχή και διάθεση του οπτικοακουστικού περιεχομένου.


Η υπηρεσία, στην τρέχουσα έκδοσή της, υποστηρίζει αποκλειστικά ζωντανές μεταδόσεις. Σε μελλοντική έκδοση της υπηρεσίας προβλέπεται η πρόσβαση κατ' απαίτηση σε ψηφιακό περιεχόμενο που προκύπτει από τις ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις (π.χ. ψηφιακό υλικό σε αποθετήριο).
Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ στον επίσημο ιστοχώρο αυτής

Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ στον επίσημο ιστοχώρο αυτής
=ΔΙΑΔΏΣΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ EMAIL=

Με ένα http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FxiwlP&text=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%7C+%CE%96%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&count=none


Με email σε έναν φίλο (http://us2.forward-to-friend.com/forward?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=4c4905dc3a&e=f783d0cc68

------------------------------------------------------------

=ΔΕΊΤΕ ΤΟ OPENGOV=

Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)
Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)


Με ένα http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FxiwlP&text=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%7C+%CE%96%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&count=none


Με email σε έναν φίλο (http://us2.forward-to-friend.com/forward?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=4c4905dc3a&e=f783d0cc68

------------------------------------------------------------

=ΔΕΊΤΕ ΤΟ OPENGOV=

Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)
Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)

Με ένα http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FxiwlP&text=%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%7C+%CE%96%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&count=none

Με email σε έναν φίλο (http://us2.forward-to-friend.com/forward?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=4c4905dc3a&e=f783d0cc68

------------------------------------------------------------

=ΔΕΊΤΕ ΤΟ OPENGOV=

Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)
Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)


Με email σε έναν φίλο (http://us2.forward-to-friend.com/forward?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=4c4905dc3a&e=f783d0cc68

------------------------------------------------------------

=ΔΕΊΤΕ ΤΟ OPENGOV=

Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)
Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)

Με email σε έναν φίλο (http://us2.forward-to-friend.com/forward?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=4c4905dc3a&e=f783d0cc68
------------------------------------------------------------

=ΔΕΊΤΕ ΤΟ OPENGOV=

Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)
Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)

------------------------------------------------------------
=ΔΕΊΤΕ ΤΟ OPENGOV=

Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)
Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)

=ΔΕΊΤΕ ΤΟ OPENGOV=
Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)
Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)

Στο Facebook (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6d7c64598d&e=f783d0cc68)

Στο Twitter (http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=8afb661e5d&e=f783d0cc68)
Στο Blip.Tv (http://opengov.us2.list-manage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=6df17ddc43&e=f783d0cc68)
Μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε εβδομαδιαία ενημέρωση για τις προγραμματισμένες ζωντανές μεταδόσεις της υπηρεσίας Δίαυλος στον παρακάτω σύνδεσμο http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=99c4c8ae2a&e=f783d0cc68.


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.