Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

         ΔΗ.Κ.Ε.Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 Στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», σε συνεργασία με το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων ως συμπράττων φορέας προτίθεται να υλοποιήσει μέσω της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων»,
τη δράση «Δημιουργική απασχόληση παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής»(έχει συνταχθεί και σας επισυνάπτεται το σχέδιο συναντήσεων στα Δημοτικά Σχολεία).
Η παραπάνω πράξη θα αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο της μελλοντικής επίσκεψης του εκάστοτε Σχολείου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπου πραγματοποιείται η πρακτική εκπαίδευση των παιδιών. 
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 10 Μαρτίου 2013.
 Υπέυθυνη της δράσης είναι η κ. Θάνου Αναστασία, 
Κοινωνιολόγος-Εκπαιδεύτρια Πάρκου Κυκλ. Αγωγής
τηλ. 22620-26581 

Ακολουθούν, για ενημέρωσης σας, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος και σχεδιάγραμμα υλοποίησης συναντήσεωνΒασικός Σκοπός:

    Ο γενικός στόχος του προγράμματος της δημιουργικής απασχόλησης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής είναι η ημι-αυτόνομη ή η αυτόνομη παρουσία των παιδιών στο δρόμο. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, οφείλουμε να εργαστούμε στους ακόλουθους άξονες:
-     Το παιδί ως πεζός
-     Το παιδί ως επιβάτης

Οι επιμέρους στόχοι είναι :
γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί.

Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στοχεύει:

§  Στην αναγνώριση και τη λειτουργική χρήση των σηματοδοτών και των διαβάσεων.
§  Στην ανάπτυξη της κινητικότητας.
§  Στην ανάπτυξη κυκλοφοριακής συνείδησης.
§  Στην κοινωνική προσαρμογή των παιδιών στο περιβάλλον.
§  Στην κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
§  Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
§  Στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
§  Στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για ανάγνωση του οδικού περιβάλλοντος,  καθώς και της δεξιότητας για πλήρη επικοινωνία με αυτό.
§  Στη μύηση των μαθητών στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ)  ώστε να γίνουν κοινή συνείδηση τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών των οδών ή των χώρων που προορίζονται για δημόσια κυκλοφορία.
§  Στον προσανατολισμό στο χώρο (διάκριση: μπροστά – πίσω – δεξιά – αριστερά).
§  Στην οπτική και ακουστική Εκπαίδευση των μαθητών προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των εξαρτημένων αντανακλαστικών κινήσεων κατά το βάδισμα.
§  Στην πληροφόρηση των μαθητών για τις βασικές αιτίες των ατυχημάτων και τους κινδύνους που ελλοχεύουν,  καθώς εκτίθενται στο οδικό περιβάλλον.
§  Στην αναγνώριση των βασικών σημάτων: ΣΤΟΠ, απαγορευτικό, διάβαση πεζών.
§  Στη μύηση των μαθητών για παρατήρηση,  πρόβλεψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση των οδικών κινδύνων καθώς και στη μετάδοση γενικών κανόνων συμπεριφοράς που
      προστατεύουν όλα τα δικαιώματα των πολιτών σε κάθε χώρο δημόσιας κυκλοφορίας.
§  Στην κατανόηση από το μαθητή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος.
§  Στην προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και το μαθητή,  προκειμένου να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν στην οδική αγωγή των παιδιών.
§  Στον προβληματισμό των παιδιών σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων.
§  Στη διαθεματική προσέγγιση.
§  Στην ενεργό  συμμετοχή όλων των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με μικρότερο ενδιαφέρον.
§  Στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών  ώστε το παιδί να επικοινωνεί και να συνεργάζεται τόσο με τους δασκάλους όσο και με τους συμμαθητές (κοινωνικοποίηση).
§  Με τη διαφορετική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου στην απόκτηση από τους μαθητές όσων θα χρειαστούν για την αυτονόμησή τους έτσι ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους και η αυτενέργειά τους.
§  Στη γνώση μέσω της βιωματικής μάθησης  την οποία θα την κατακτήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο ευχάριστα.


Βιωματική και ενεργητική προσέγγιση που βασίζεται σε:
- Ασκήσεις και συζητήσεις όπως:
1.  Σκέφτομαι και γράφω που να αναφέρονται σε απρόσμενα αληθινά ή φανταστικά γεγονότα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες φράσεις.

2.  Τα παιδιά να κάνουν έναν κατάλογο των ήχων του δρόμου που να σχετίζονται με την κυκλοφορία. Να υπογραμμίζουν τους ήχους που δηλώνουν κίνδυνο. Να φτιάχνουν έναν κατάλογο των οχημάτων που δεν παράγουν θόρυβο αλλά που επιφυλάσσουν κινδύνους π.χ. ποδήλατο.
3.  Να αναζητούν τα στοιχεία που βοηθούν έναν πεζό να είναι ορατός στο δρόμο. Να σημειώνουν τα αντικείμενα που φαίνονται τη νύχτα (στο δρόμο, στο πεζόδρομο: φανάρια, πινακίδες, φώτα αυτοκινήτων ποδηλάτων, ανακλαστικά περιβραχιόνια, λωρίδες υφάσματος στις σάκες κ.λ.π).
4.  Ομάδες να αναλαμβάνουν τις αιτίες που οδηγούν πολλές φορές τα παιδιά ,να τρέχουν στο δρόμο. Οι αρχηγοί να παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους. Να τις γράφουν στον πίνακα και στη συνέχεια διοργάνωση της συζήτησης σχετικά με τις πιθανές συνέπειες (π.χ. παιχνίδι στο πεζοδρόμιο-ποιοι είναι οι κίνδυνοι; κ.λ.π.)

- Παιδαγωγικά παιχνίδια, ώστε:
1. Να παρατηρήσουμε τα αντανακλαστικά των παιδιών, την παρορμητική τους συμπεριφορά γενικότερα και πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
2. Να γίνει αναγνώριση ήχων.
3. Τα παιδιά να γνωρίζουν από τον ήχο και να βρίσκουν το αντίστοιχο όχημα.
( πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ, Αστυνομίας κ.λ.π.)

-Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής:
-Βόλτα στην ύπαιθρο, όπου να συγκρίνουν το πλήθος των πινακίδων σε σχέση με αυτό που υπάρχει στην πόλη, και να εντοπίζουν τους  πιθανούς κινδύνους. Δημιουργία ενός καταλόγου με τους κινδύνους της πόλης και της υπαίθρου.
-Επίσκεψη στην κινητή μονάδα ΕΚΑΒ.
- Επίσκεψη στην Τροχαία.
- Επίσκεψη σε συνεργείο αυτοκινήτων.
- Οδηγίες προς τους γονείς.
- Προβολή DVD Κυκλοφοριακής αγωγής.
- Κολλάζ με αποκόμματα εφημερίδων.
- Βόλτα της τάξης στην περιοχή γύρω από το σχολείο, με
  μπλοκ σημειώσεων όπου οι ομάδες εντοπίζουν και σημειώνουν.

Διαθεματική προσέγγιση:
Οποιοδήποτε μορφή εκπαιδευτικής παρέμβασης προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών μπορεί να επιφέρει βελτίωση σε επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς.


Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης μπορούν να υλοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες σε συνδυασμό με τα βασικά μαθήματα του σχολείου :

 - Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή:
   
Το κεντρικό θέμα του σχεδίου εργασίας  µε το οποίο θα ασχοληθούν οι  µαθητές
αναµφισβήτητα συνδέεται από τη φύση του και  µε το  μάθημα της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής.
   Για το λόγο αυτό στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος αυτού τόσο για την Ε΄ όσο και για την ΣΤ΄ τάξη υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που αναφέρεται στην «Κυκλοφοριακή Αγωγή».
Επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής:
   Αποφασιστικό ρόλο για την κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας δεν παίζουν οι
γνώσεις αλλά η συµπεριφορά του κάθε οδηγού ή πεζού. Η γνώση των κανόνων, των διατάξεων και των σηµάτων κυκλοφορίας είναι αναγκαία.
Μικρο-έρευνες και ερµηνεία στατιστικών δεδοµένων:
   Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καλέσει τους µαθητές να πραγµατοποιήσουν µικρές έρευνες και στη συνέχεια να ερµηνεύσουν τα στατιστικά δεδοµένα (βλ. δραστηριότητες στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή).

- Γλώσσα
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
    Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να φέρουν πληροφορίες ή κάποιο έντυπο υλικό (π.χ. φωτογραφίες, φυλλάδια) σχετικά µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
Μπορεί ακόµη να φέρει και ο ίδιος στην τάξη την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως που αναφέρεται στην κύρωση του Κ.Ο.Κ. και να ξεκινήσει µία συζήτηση µε τους µαθητές του.
Ηµέρα Οδικής Ασφάλειας
     Ο εκπαιδευτικός ενηµερώνει τους µαθητές σχετικά µε τη σηµασία που έχει δοθεί από την Πολιτεία στην Κυκλοφοριακή Αγωγή και την καθιέρωση της Παρασκευής πριν την Κυριακή των Βαΐων ως «Ηµέρας ενεργητικής συµµετοχής και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέµατα Οδικής Ασφάλειας».
Με αφορµή την ενηµέρωση, µπορεί να αρχίσει µία συζήτηση στην τάξη για τη σηµασία της ηµέρας αυτής.
Φωτεινοί σηµατοδότες για αυτοκίνητα και πεζούς
   Ο εκπαιδευτικός καλεί τους  µαθητές στις οµάδες τους να συζητήσουν σχετικά  µε
τους φωτεινούς σηµατοδότες για τα αυτοκίνητα  (κόκκινο –  πράσινο –  πορτοκαλί –
πορτοκαλί που αναβοσβήνει) και για τους πεζούς (κόκκινο: Σταµάτης, πράσινο: Γρηγόρης,  πράσινο που αναβοσβήνει: Μελέτης),  καθώς επίσης και για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στην κυκλοφορία των οχηµάτων, όταν οι σηµατοδότες δεν λειτουργούν.
«Σκέφτοµαι και Γράφω»
       Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να γράψουν ένα «Σκέφτοµαι και Γράφω» σχετικό µε το θέµα που ασχολούνται. Ενδεικτικά θέµατα θα µπορούσαν να είναι: «Μηνύµατα ζωής από τις πινακίδες», «Η καθηµερινή διαδροµή µου από το σπίτι στο σχολείο», «Παναγία η Οδηγήτρια», «Οι καλοί οδηγοί σέβονται τις πινακίδες», «Η ζωή έχει προτεραιότητα».

- Μαθηµατικά

Ταξινόµηση πινακίδων

   Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να ταξινοµήσουν τις πινακίδες σήµανσης
(π.χ. ενός φυλλαδίου της τροχαίας) σε κατηγορίες µε κριτήριο το σχήµα τους (τριγωνικές-κυκλικές – ορθογώνιες).
Κατασκευή πινακίδων
    Οι µαθητές µετά την έρευνα πεδίου που πραγµατοποίησαν, συνέλεξαν πληροφορίες και κατέγραψαν κάποιες µετρήσεις. Με βάση αυτά τα δεδοµένα προχωρούν στην κατασκευή γνωστών πινακίδων  (π.χ.  υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας,  απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήµατα) µε τη βοήθεια των οργάνων, πάνω σε χαρτόνι κατάλληλου χρώµατος και στις πραγµατικές τους διαστάσεις:
Kατασκευή τριγωνικής πινακίδας: πινακίδα αναγγελίας κινδύνου.

- Φυσικά

Το φυσικό µέγεθος της ταχύτητας

    Ο εκπαιδευτικός  µπορεί να ζητήσει από τους  µαθητές να συζητήσουν,  για
παράδειγµα,  σχετικά  µε τη φράση: «Τρέχω  µε ταχύτητα ογδόντα χιλιόµετρα την
ώρα» µε σκοπό να οδηγηθούν,  στο τέλος,  στις  µονάδες  µε τις οποίες  µετράµε την ταχύτητα.

Ανώτατο όριο ταχύτητας
  Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά ορισµένες πινακίδες µε όρια ταχύτητας και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο  «ανώτατο όριο ταχύτητας»  που υποδεικνύεται κάθε φορά από την πινακίδα,  καθώς επίσης και στις εκφράσεις  «αυξάνω ταχύτητα» – «µειώνω ταχύτητα», «υπερβολική ταχύτητα». 


     Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές:
(i) να βρουν πληροφορίες

σχετικά µε το ανώτατο όριο ταχύτητας για όλα τα οχήµατα σε κατοικηµένες περιοχές και
(ii) να συζητήσουν στις οµάδες τους αν οι οδηγοί πρέπει να υπακούν ή όχι στο
ανώτατο όριο ταχύτητας, δικαιολογώντας την απάντησή τους.

- Αισθητική Αγωγή
Συγκέντρωση υλικού – Κολλάζ  
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να φέρουν ποικίλο υλικό (π.χ.
φωτογραφίες, φυλλάδια) σχετικό µε τα σήµατα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας µε
σκοπό να κάνουν ένα κολλάζ και να του δώσουν µία ονοµασία.
Χρωµατισµός σηµάτων
   Ο εκπαιδευτικός δίνει στους  µαθητές ένα φύλλο εργασίας  µε διάφορα σήµατα της τροχαίας και τους καλεί να τα χρωµατίσουν µε τα κατάλληλα χρώµατα και να γράψουν το µήνυµα που στέλνει το καθένα από τα σήµατα αυτά .
Σχεδίαση φωτεινών σηµατοδοτών
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να σχεδιάσουν και να χρωµατίσουν φωτεινούς
σηµατοδότες:
(i)  για τα αυτοκίνητα και
(ii)  για τους πεζούς.
   Με την ευκαιρία αυτή µπορεί να ρωτήσει τους µαθητές αν έχουν παρατηρήσει διαβάσεις πεζών όπου υπάρχει πράσινο για τους πεζούς το οποίο όµως αναβοσβήνει  (Μελέτης).
Μετά τις απαντήσεις των µαθητών, ο εκπαιδευτικός τους εξηγεί ότι διασχίζουµε τις διαβάσεις αυτές µε πολύ µεγάλη προσοχή, γιατί περνάνε συγχρόνως και αυτοκίνητα που έχουν και την προτεραιότητα σε αυτή την περίπτωση.
Σύνταξη ενηµερωτικού φυλλαδίου
   Ο εκπαιδευτικός ζητά από τις οµάδες να ετοιµάσουν δύο φυλλάδια  µε σήµατα της
τροχαίας,  ένα για τους οδηγούς και ένα για τους πεζούς, αφού προηγουµένως      σκεφτούν και αποφασίσουν για το ποια σήµατα θα ήθελαν να συµπεριλάβουν σε καθένα από αυτά.
    Η κάθε οµάδα θα πρέπει κατά την τελευταία φάση του σχεδίου εργασίας(αξιολόγηση) να δικαιολογήσει τις επιλογές της.
∆ηµιουργία αφίσας
   Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά στις οµάδες τους να δηµιουργήσουν µια αφίσα.
Εδώ θα πρέπει πρώτα να σχεδιάσουν κάποιους υποθετικούς δρόµους σε χαρτί του µέτρου και στη συνέχεια να τοποθετήσουν τα απαραίτητα σήµατα και τις διαγραµµίσεις για την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας οδηγών και πεζών. Κατά τη φάση της αξιολόγησης η κάθε οµάδα θα πρέπει να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα των σηµάτων διαγραµµίσεων που χρησιµοποίησε.
Κατασκευή µακέτας
   Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ρωτήσει τις οµάδες αν θα ήθελαν να κατασκευάσουν µίαµακέτα που να δείχνει το σχολείο και τους δρόµους γύρω από αυτό µε τις υπάρχουσες πινακίδες και διαγραµµίσεις. Το πιθανότερο είναι οι µαθητές να συµφωνήσουν.
∆ραµατοποίηση
  Μία άλλη δραστηριότητα θα µπορούσε να είναι η οργάνωση θεατρικού παιχνιδιού µε τη δραµατοποίηση κοινωνικών καταστάσεων  (π.χ.  προτεραιότητα πεζών –  οδηγών κ.τ.λ.). Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί  µία ευχάριστη δραστηριότητα για τους µαθητές.  Για το λόγο αυτό καλούνται οι οµάδες να επινοήσουν  µία κατάσταση σχετική µε το θέµα που ασχολούνται και να την παρουσιάσουν στις άλλες οµάδες.
∆ηµιουργία πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
    Οι µαθητές µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μπορούν ακόµη να ασχοληθούν και µε τη δηµιουργία ενός πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην αυλή του σχολείου, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών και των άλλων τάξεων. Αυτό μπορεί να γίνει µε χάρτινα σήµατα που θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν κατάλληλα από τις οµάδες.

    Ακόµη,  µε την κατάλληλη ενθάρρυνση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού οι
µαθητές θα µπορούσαν να οργανώσουν µια µικρή έκθεση που να περιέχει:
− Φωτογραφίες από την έρευνα πεδίου που πραγµατοποίησαν.
− Πινακίδες σήµανσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κατασκεύασαν.
− Στατιστικούς πίνακες τροχαίων ατυχηµάτων.
− Γραφικές παραστάσεις τροχαίων ατυχηµάτων.
− Συµβουλές προς τους οδηγούς (π.χ. σχετικά µε το ανώτατο όριο ταχύτητας).
− Ενηµερωτικά φυλλάδια που συνέταξαν και περιέχουν πινακίδες.
− ∆ιάφορες εικαστικές κατασκευές.
− Άλλο πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.


Σχεδιάγραμμα υλοποίησης συναντήσεων:

1η  συνάντηση:
Γνωριμία ομάδας και εξοικείωσή της μέσα από δημιουργικές  δραστηριότητες (κολάζ, ζωγραφική, διακόσμηση ατομικών φακέλων).
2η  συνάντηση: 
Αναγνώριση χρωμάτων (κόκκινο, μπλε, άσπρο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο).
3η συνάντηση:
Αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών και εκμάθηση βασικών σημάτων (για μέσα μαζικής μεταφοράς και πεζούς).
4η   συνάντηση: 
Έλεγχος των όσων έχουν διδαχθεί.
5η  συνάντηση: 
Προσανατολισμός και εμπέδωσή του στο χώρο (δεξιά - αριστερά, πίσω - μπροστά) μέσα από τη χρήση παιχνιδιού.
6η συνάντηση:  
Χρησιμότητα διαβάσεων μέσα από παιχνίδια ρόλων.
7η συνάντηση:  
Αποφυγή ατυχημάτων.
8η συνάντηση:  
Προετοιμασία για ασφαλή παρουσία στο δρόμο.
9η συνάντηση:  
Περίπατος στη γειτονιά.
10η συνάντηση:
Επίσκεψη και δραστηριότητες στο πάρκο κυκλοφορικής αγωγής. Απονομή διπλωμάτων και επαίνων.

  
Σημείωση: Οι συναντήσεις μπορούν να διαμορφωθούν και να ανασχηματιστούν ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κάθε σχολείου.

Στοιχεία Επικοινωνίας: κα Φιλιώ Κιούση

Τηλέφωνο επικοινωνίας :2262026581

Ώρες επικοινωνίας: 07:00-15:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.