Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

« Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου»

Οι Σχολές Γονέων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

διοργανώνουν το
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

« Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου»
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του έργου των Σχολών Γονέων από την έναρξή του (2003) έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν εργασίες που αφορούν στην εκπαίδευση των γονέων από την πλευρά της ψυχολογίας, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Οι συνεργάτες του έργου «Σχολές Γονέων» απ' όλη την επικράτεια, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους και να θέσουν νέα ερωτήματα που προκύπτουν από την διά βίου εκπαίδευση των γονέων, όπως ο διαγενεακός διάλογος, η ενεργός γήρανση κ.α.  
                                                                                      
 

Το πρόγραμμα  του συνεδρίου  περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, προσκεκλημένα συμπόσια, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις με θέμα την οικογένεια.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές, γονείς και σε όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα της οικογένειας.
Θεματικές ενότητες:
  1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή
  2. Διαφυλικές σχέσεις
  3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία
  4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας
  5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  6. Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
  7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια
Το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο πράξεων  «Σχολές Γονέων»   ΑΠ7,  ΑΠ8,  ΑΠ9,  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Ελληνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2012,
στο ξενοδοχείο Metropolitan
Λεωφόρος Συγγρού 385, Αθήνα

O Πρόεδρος του Συνεδρίου 
Φίλιππος Λέντζας
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Δημήτριος Γεώργας
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών
   Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μανούρης
Διευθύνων Σύμβουλος Ιδρύματος
Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης
Η Υπεύθυνη Έργου "Σχολές Γονέων"
Νίκη Γεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.