Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  με αντικείμενο τη φιλοσοφία

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει κατά τη χειμερινή περίοδο 2012 τον πρώτο από έξι κύκλους (2012‐2015) εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους εκπαιδευόμενους.
Σκοπό της Δράσης αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Ειδικότερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην προσέγγιση καθημερινών ζητημάτων από φιλοσοφική σκοπιά, στην παρουσίαση σημαντικών επιστημονικών θεμάτων κυρίως επίκαιρου χαρακτήρα, στην ανάδειξη σημαντικών μορφών πολιτιστικής δημιουργίας και της συμβολής τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην ενίσχυση της σχέσης πολιτείας – πολιτών. Τα προγράμματα καλύπτουν τα παρακάτω τέσσερα (4) θεματικά πεδία:http://www.plato-academy.gr/project/el/content/ann_c
1.
Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική
2.
Επιστήμες και Τεχνολογία
3.
Πολιτισμός και Δημιουργία
4.
Πολίτης και Πολιτεία

Όλα τα μαθήματα, τα εργαστήρια και οι επισκέψεις καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί προσφέρονται δωρεάν.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση "Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου". Η Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου είναι διαθέσιμη:
Διαδικτυακά μέσω του ιστότοπουhttp://www.platoacademy.gr

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση "Ενήλικες ‐ Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου" με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Σε φάκελο από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ‐ΕΚΠΑ, Κτήριο ΤΥΠΑ 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 157 84, Ζωγράφου, με την ένδειξη «Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενηλίκων της Πράξης “Ακαδημία Πλάτωνος ‐ Η Πολιτεία και ο Πολίτης”» (υπόψη κου Κανέλη).
Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, συστημένα με την ένδειξη «Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενηλίκων της Πράξης “Ακαδημία Πλάτωνος ‐ Η Πολιτεία και ο Πολίτης”» (υπόψη κου Κανέλη) και ημερομηνία αποστολής με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 15/10/2012
Μέσω e‐mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa‐enilikes@pspa.uoa.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.