Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ACTIONAID 2017

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.223702/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί σε έντυπη μορφή.

Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία:
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901


ΕΓΓΡΑΦΟ

Εκδηλώσεις , Σεμινάρια και Εργαστήρια ενηλίκων τον Ιανουάριο στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

2ο Διεθνές Συνέδριο "Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση"


2ο Διεθνές Συνέδριο
με κριτές

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Οργάνωση, Διοίκηση, Διαπολιτισμικότητα, Ιατρική και Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Διδακτική και Διδασκαλία, Διδακτικό Υλικό, Αναλυτικά Προγράμματα

Αλεξανδρούπολη, 28-30 Απριλίου 2017
Ξενοδοχείο Thraki Palace
 E-mail επικοινωνίας για το συνέδριο: thraki@inpatra.gr

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 28 έως 30 Απριλίου 2017.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαλόγου, η επιστημονική ανάλυση και η εμβάθυνση  σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα της εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα αξιολόγησης, διδακτικής και διδασκαλίας, διδακτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικότητας, ειδικής αγωγής και αγωγής υγείας. Ειδικότερα όσον αφορά τη διδακτική και τη διδασκαλία, επικεντρωνόμαστε στους διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί δεν αρκεί να είναι κάποιος άριστος επιστήμονας, οφείλει να έχει και την ικανότητα να μεταδώσει τις γνώσεις του και σε άλλους.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στα θέματα αγωγής υγείας ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί μεταξύ άλλων στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών από γιατρούς αναφορικά με την αγωγή των δύο φύλων, τις διαφυλικές σχέσεις, την προσωπική υγιεινή των μαθητών, τα πάσης φύσεως μεταδιδόμενα νοσήματα, την αντισύλληψη, τις ανεπιθύμητες κυήσεις, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο ιατρικός κλάδος να βοηθήσει στην μείωση των αρνητικών συνεπειών των προαναφερθέντων. Παράλληλα δίνεται στους εκπαιδευτικούς η ευκαιρία να ενημερώσουν τους γιατρούς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα παραπάνω στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η θεματολογία του συνεδρίου διευρύνεται προς το χώρο της ιατρικής, καθιστώντας απαραίτητη την παρουσία της στο διάλογο που επιχειρείται στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου.
Θα υποστηριχθεί, βέβαια, πως οι παιδαγωγικές και οι ιατρικές επιστήμες δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Όμως υπάρχουν τομείς που βρίσκουν εφαρμογή και στους δύο επιστημονικούς χώρους, όπως η αξιολόγηση, η επιμόρφωση, η ειδική και γενική αγωγή, η αγωγή υγείας, η ιατροφαρμακευτική αγωγή, η παροχή πρώτων βοηθειών, η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και γι’ αυτό υπάρχει σοβαρός λόγος αυτοί οι δύο επιστημονικοί χώροι να συνδιαλέγονται, καθώς έχουν το ίδιο υποκείμενο ενασχόλησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:τον άνθρωπο.
Αν επιχειρούσαμε να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους ανάλογα με το είδος της απασχόλησής τους τότε θα προέκυπταν δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αυτούς που η εργασία τους αποσκοπεί στην κατασκευή αντικειμένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άπειρων ανθρωπίνων αναγκών, όπως αυτοκίνητα, αεροπλάνα, κτίρια, βιβλία, μηχανήματα. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όλοι εκείνοι που η εργασία τους σχετίζεται με τον ίδιο τον άνθρωπο και αποβλέπει αφενός στην θεραπεία του σώματος και της ψυχής, όπως οι εργαζόμενοι στον ιατρικό τομέα, αφετέρου στην καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου, όπως οι εργαζόμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδείας. Γιατί όπως ο γιατρός θεραπεύει το σώμα έτσι και ο εκπαιδευτικός θεραπεύει το πνεύμα.
Σκοπός του συνεδρίου, λοιπόν, εκτός των προαναφερθέντων, είναι και η έναρξη ενός διαλόγου:
1.       αφενός για την αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ παιδαγωγικής και ιατρικής, που εξετάζει τι οφείλει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός από την ιατρική και τι ένας γιατρός από την παιδαγωγική,
2.       αφετέρου για την ανεξαρτητοποίηση των εκπαιδευτικών, για το πώς δηλαδή οι παιδαγωγοί θα αποκτήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους προς στο μαθητή τον ίδιο βαθμό ανεξαρτησίας που διαθέτουν οι γιατροί κατά την άσκηση της ιατρικής προς τον ασθενή.
Πρόθεσή μας είναι να δοθεί το έναυσμα στους εισηγητές για παρουσίαση και έκφραση της επικρατούσας κατάστασης μέσα από προσωπικές μελέτες περίπτωσης και ευρύτερες έρευνες, αλλά και να αναδυθούν προτάσεις για τη βελτίωση και κατ’ επέκταση την ανάδειξη των πτυχών του εκπαιδευτικού έργου στην ολότητά του.
Απώτερος σκοπός του συνεδρίου είναι η θεμελίωση διαλόγου και η εμβάθυνση σε θέματα κοινά στους χώρους της παιδαγωγικής και της ιατρικής, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το κοινό υποκείμενο ενασχόλησής τους, τον άνθρωπο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και μελλοντικές κοινωνίες.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:
 1.       Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης
2.       Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
3.       Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμικότητα
4.       Αναλυτικά προγράμματα  για την Προσχολική, την  Α/βάθμια και  την Β/βάθμια Εκπαίδευση
5.       Διδακτική και Διδασκαλία
6.       Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
7.       Γενική και ειδική αγωγή
8.       Αγωγή υγείας
9.       Ιατροφαρμακευτική αγωγή στην εκπαίδευση
10.    Κοινωνική Ιατρική

Σημείωση: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προτείνουν και δικές τους θεματικές ενότητες.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://thraki.inpatra.gr
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την αφίσα του συνεδρίου. Παρακαλούμε να την αναρτήσετε σε εμφανές σημείο ή να την προωθήσετε σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
 Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου π. Πρόεδρος ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών


Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα: Καινοτομία στη Γλωσσική Διδασκαλία & Αξιολόγηση

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
(Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) διοργανώνει σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας Λάρισας και το Σύλλογο Φιλολόγων Λάρισας την επιστημονική
ημερίδα:
Καινοτομία στη Γλωσσική Διδασκαλία & Αξιολόγηση
Innovation in Language Teaching and Assessment
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 στο
αμφιθέατρο 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (πίσω από πρώην Νομαρχία).

Σκοπός της συγκεκριμένης ημερίδας είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο
δημιουργικός διάλογος πάνω σε θέματα γλωσσικής διδασκαλίας και
αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα
εξεταστούν σύγχρονες τάσεις και πρακτικές εφαρμογές, όσον αφορά στη
γλωσσική αξιολόγηση των μαθητών, ενώ θα παρουσιαστούν σύγχρονες και
καινοτόμες πρακτικές γλωσσικής καλλιέργειας που αφορούν στη μητρική και
ξένη γλώσσα.



          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9:00 – 9:30    Εγγραφές
9:30 – 10:00    Χαιρετισμοί
10:00 – 11:00    Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη
Δρ. Κων/νος Ντίνας, Καθηγητής Γλωσσολογίας – Ελληνικής Γλώσσας και
Διδακτικής της, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
11:00 – 12:00    Από τις τυπικές στις εναλλακτικές μορφές γλωσσικής
αξιολόγησης
Δρ. Ελένη Γρίβα, Αν. Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας
12:00 – 12:30    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:30 – 13:00    Καλλιεργώ επικοινωνιακές στρατηγικές και μαθαίνω για
άλλους πολιτισμούς: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Α/θμιας &
Β/θμιας εκπαίδευσης
Ισαάκ Παπαδόπουλος, Υπ. Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ.&
Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Εκ. Ομίλου ΑΚΜΗ
13:00 – 13:30    Poetry in Motion: η κρυμμένη φιλοσοφία στη λογοτεχνία
Βασιλική Μανδάλου, Εκπαιδευτικός Φιλόλογος
13:30 – 14:00    Παιγνιώδης αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων
Ανδριανή Τσάρκου, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Υπεύθυνη ATS Studies

•    Η ημερίδα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Λάρισας.
•    Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.



Δημήτρης Κολοκοτρώνης
Πρόεδρος ΕΕΠΕΚ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Νέες εκδόσεις Κέντρου Λαογραφίας: Επετηρίς του Κέντρου Λαογραφίας, τόμος 31-32 (2004-2009) και τόμος 33-34 (2010-2013)

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφορήθηκαν δύο τόμοι της Επετηρίδας του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών [τόμος 31-32 (2004-2009) και τόμος 33-34 (2010-2013)].

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 31-32 (2004-2009), Αθήνα 2016, σελ. 656, [ISSN 1011-7946]
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 33-34 (2010-2013), Αθήνα 2016, σελ. 900, [ISSN 1011-7946]

Η ύλη των τόμων της Επετηρίδας του Κέντρου Λαογραφίας / Λαογραφικού Αρχείου 1-30 (1939-2003) αναρτήθηκε και στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Κέντρου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην δικτυακή πύλη του Κέντρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού»

Το Κέντρο Πρόληψης των ΕξαρτήσεωνΒοιωτίας «Πρόταση Ζωής», σε συνεργασία τις  Σχολικές ΣυμβούλουςΠΕ Λιβαδειάς,προτίθεται να υλοποιήσει,ακόμη έναν κύκλο εκπαίδευσης στο υλικό Αγωγής Υγείας  «Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού»(3ημερο σεμινάριο βιωματικού χαρακτήρα διάρκειας 15 ωρών)
Προτεινόμενες ημερομηνίες :06,07,08 /02/2017 και ώρες 17.00-20.30 στο χώρο του Κέντρου,  Τσόγκα 7, Λιβαδειά.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν μέσω της Διευθύντριας ή  του Διευθυντή του
Δημ. Σχολείου στο Γραφείο Σχ. Συμβούλων ΠΕ Λιβαδειάς
ως την Τετάρτη 25/01/2017

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Ενημερωτικό Ιανουαρίου 2017ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Ενημερωθείτε για  τις προγραμματισμένες δράσεις του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, πατώντας εδώ

Φεστιβάλ με τίτλο: Απάνθισμα των Φυσικών Επιστημών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το 2ο Φεστιβάλ με τίτλο: Απάνθισμα των Φυσικών Επιστημών που αφορά μαθητές Δημοτικού και θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2017.
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους μαθητές σας.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΦ
  
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6, 106 80  Αθήνα
τηλ: 210 3635701, fax: 210 3610690
site: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com


Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Εκπαιδευτικά προγράμματα & δραστηριότητες για σχολεία Αφιερωμένες στην Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, 27η Ιανουαρίου 2017

Στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Μνήμης για το Ολοκαύτωμα Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος που, σύμφωνα με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, έχει οριστεί να είναι η 27η Ιανουαρίου κάθε έτους, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος παρουσιάζει την περιοδική έκθεση:  
«Η Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων - Αντικειμένων Μνήμη» και «Γιοσέφ Ελιγιά, ο Ποιητής της Λίμνης» και θα προσφέρει σε σχολεία, ενήλικο κοινό και οικογένειες, εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολές, ξεναγήσεις και εργαστήρια από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Μαΐου 2017.
Δείτε εδώ τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο χώρο του Ε.Μ.Ε και/ή σε σχολεία.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο: «Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο"

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

-Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. και το Εργαστήριο Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο - Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη».

Η νέα χρονιά ξεκινά με την έναρξη υποβολής στον διαγωνισμό "Κάν' το ν' ακουστεί 2017"

Το European School Radio εύχεται σε όλους μια πολύ δημιουργική χρονιά με αρκετή μουσική , φαντασία  και όρεξη για ραδιοφωνική δημιουργία!

Το ταξίδι της χρονιάς 2017 ξεκινάει με τις υποβολές των συμμετοχών στον διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού "Κάν' το ν' ακουστεί 2017"...

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Εκδηλώσεις , Σεμινάρια και Εργαστήρια ενηλίκων τον Ιανουάριο στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΝΤΟ Ν ΑΚΟΥΣΤΕΙ 2017

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚA 1920-1980

Κύκλος "Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
13.01.2017, 19.00
ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μουσειακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Μουσειακές Σπουδές», συνδιοργανώνουν τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής  Αγωγής  και Εκπαίδευσης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θήβα (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Θηβών) στις 12 έως 14 Μαΐου με θέμα:
«Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα»

Η πλήρης ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου μαζί με την πρόσκληση για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιλεγμένα βιωματικά εργαστήρια, τα οποία και θα αποτελούν μέρος των εργασιών του συνεδρίου,  θα αποσταλούν με την έναρξη των μαθημάτων αμέσως μετά τις γιορτές.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Αποτυπώματα, Χρώματα, Συναισθήματα». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 2 έως και 4 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256) και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ08, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.art-teachers.com .

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διοργανώνουν το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Μαΐου 2017 στη Χαλκίδα

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Ιστοσελίδα Μουσείου Θηβών

Σας ενημερώνουμε ότι ανέβηκε η ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, καταρχήν στα ελληνικά και σύντομα θα ακολουθήσει και η μετάφρασή της στα αγγλικά, με πλούσιο ενημερωτικό υλικό.
Μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο www.mthv.gr

Καλές γιορτές

Με εκτίμηση
Αθηνά Παπαδάκη

Αρχαιολόγος ΕΦΑ Βοιωτίας

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΧΕΣ -- ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


                                                                      δημιουργία μαθητών 6ου Δ. Σχ. Λιβαδειάς


                                      ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                     ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ 
                                            ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
                                                               ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ